REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # MZDOVA AGENDA KROK ZA KROKEM ZPRACOVANI MEZD NA PROFESIONALNI UROVNI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovniCena kurzu:
    ... bez DPH: 7.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 9.668 CZK /Kurz


Získejte detailní přehled v oblasti mzdového účetnictví a pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztahy, odměny za práci a zpracování mezd představují důležitou součást chodu každé firmy. Přijďte si prohloubit své znalosti v této oblasti a získejte praktické dovednosti, tipy a doporučení pro každodenní využití. Seznamte se s aktuální související legislativou a na četných příkladech z praxe poznejte praktická řešení nejčastějších problémů a situací v oblasti pracovněprávních vztahů a mzdové agendy. Kurz je určen: personalistům daňovým poradcům účetním auditorům malým a středním podnikatelům Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: detailně se seznámíte s oblastí mzdové agendy a pracovněprávních vztahů poznáte všechny důležité aspekty vyplácení odměn za práci a zpracování mezd získáte přehled o legislativě související s pracovněprávní agendou z praktických ukázek pochopíte, jak řešit nejčastější problémy a jak se vyhnout chybám teoretické znalosti si upevníte při řešení příkladů z praxe ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2018. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce.
Praha , Praha
 > Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Základní tématické okruhy: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách * Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu j
Praha , Praha
 > Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Na semináři budou řešeny otázky související s návratem dlouhodobě u
Praha , Praha
 > Pracovně právní otázky spojené s koncem funkčního období členů zastupitelstev ÚSC

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 + GDPR – • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,
Praha , Praha
 > Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek.
Praha , Praha
 > Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * Úvod do problematiky • vývoj pracovních smluv ve vazbě na postupné novelizace pracovního práva po roce 1989 • pracovní smlouva a nový občanský zákoník 2014 • postup před vznikem pracovního poměru – předsmluvní odpovědnost, příslib zaměstnání • zákonné náležitosti pracovní smlouvy – druh práce, místo výkonu práce, den vzniku praco
online , eLearning
 > PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * Uplatnění nového občanského zákoníku • otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání • povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení pracovního poměru • pracovní smlouva a její náležitosti • pracovní poměr na dobu určitou • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vybrané problémové okruhy z oblasti skončení pracovního poměru a
online , eLearning
 > Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * Seminář vám odpoví na následující, ale i další otázky související s problematikou: Jaké právní normy řeší provádění srážek u zaměstnanců? ?
online , eLearning
 > Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Rekvalifikační kurz :
První rekvalifikační kurz pro práci s 3D tiskárnami v ČR ! Na kurzu Vás připravíme pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně.
Praha , Praha
 > Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Rekvalifikační kurz :
První rekvalifikační kurz pro práci s 3D tiskárnami v ČR ! Na kurzu Vás připravíme pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně.
Praha , Praha
 > Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů - s praxí

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Určeno pro všechny, kteří vnímají práci recepce a asistentek jako klíčovou pro vytvoření dobrého prvního dojmu u zákazníků a pro všechny, kteří nemají čas věnovat se zaučování nových, či nedávno jmenovaných pracovníků recepce a back office, a přesto chtějí na klienty dobře zapůsobit. Cíl: * Zvýšit sebedůvěru při jednání a komunikaci
Praha , Praha
 > PROFESIONÁLNÍ RECEPČNÍ A ASISTENTKA aneb chod recepce a kanceláře od A do Z

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Umět dobře telefonovat neznamená jen přijmout hovor nebo vybrat číslo z paměti smartphonu, ale zahájit a vést efektivně rozhovor, aby byl stručný, jasný, srozumitelný, příjemný a řešil důvod telefonátu. Komunikace, telefonování, pravidla 1.
Praha 4 , Praha
 > PROFESIONÁLNÍ TELEFONICKÁ KOMUNIKACE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Umět dobře telefonovat neznamená jen přijmout hovor nebo vybrat číslo z paměti smartphonu, ale zahájit a vést efektivně rozhovor, aby byl stručný, jasný, srozumitelný, příjemný a řešil důvod telefonátu. Komunikace, telefonování, pravidla 1.
itemscope itemtype= http: - - , Celá ČR
 > PROFESIONÁLNÍ TELEFONICKÁ KOMUNIKACE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Cílem 6 denního kurzu je seznámení účastníků s kompletní problematikou lektorských dovedností. Účastníci získají hodnotné informace mimo jiné na téma – příprava vzdělávací akce, metodika a didaktické přístupy, navázání vztahu s posluchači, evaluace a hodnocení efektivity aktivit a nabytých vědomostí, tak aby byli sami schopni získané informace praktick
Brno , Jihomoravský kraj
 > Profesionální lektor

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Cílem 6 denního kurzu je seznámení účastníků s kompletní problematikou lektorských dovedností. Účastníci získají hodnotné informace mimo jiné na téma – příprava vzdělávací akce, metodika a didaktické přístupy, navázání vztahu s posluchači, evaluace a hodnocení efektivity aktivit a nabytých vědomostí, tak aby byli sami schopni získané informace praktick
Praha , Praha
 > Profesionální lektor

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků - definice správních orgánů - zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) * Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení [br
Praha , Praha
 > Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Právní úprava pracovnělékařských služeb prošla od roku 2012 zásadní změnou. Byl přijat zákon č.
Praha , Praha
 > Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance a lékaře

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Jak vypadá kvalitní vzdělávací akce vedená profesionálním lektorem? Potřebujete k ní zajímavý a lákavý design kurzu, který je zároveň velmi praktický.
Praha , Praha
 > Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Rekvalifikační kurz :
Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy společnosti Adobe - konkrétně Adobe Photoshop, Adobe
Praha , Praha
 > Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Rekvalifikační kurz :
Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření kurzu Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy CorelDRAW, Adobe Photoshop a
Praha , Praha
 > Pracovník grafického studia (Corel+Adobe) – rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Zaměření kurzu Kurz je určen webovým vývojářům, kteří chtějí porozumět JavaScriptu na vyšší úrovni a začít psát svoje aplikace kvalitně, jednoduše, úsporně a elegantně.   Anonymní funkce, přiřazení do proměnné P
Praha , Praha
 > Ovládněte JavaScript na vyšší úrovni

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty, jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe.
Praha , Praha
 > PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti


Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personální strategie a politika, Účetnictví obecně, Mzdové účetnictví,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Získejte detailní přehled v oblasti mzdového účetnictví a pracovněprávních vztahů


Pracovněprávní vztahy, odměny za práci a zpracování mezd představují důležitou součást chodu každé firmy. Přijďte si prohloubit své znalosti v této oblasti a získejte praktické dovednosti, tipy a doporučení pro každodenní využití. Seznamte se s aktuální související legislativou a na četných příkladech z praxe poznejte praktická řešení nejčastějších problémů a situací v oblasti pracovněprávních vztahů a mzdové agendy.

 

Kurz je určen: • personalistům


 • daňovým poradcům


 • účetním


 • auditorům


 • malým a středním podnikatelům

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: • detailně se seznámíte s oblastí mzdové agendy a pracovněprávních vztahů


 • poznáte všechny důležité aspekty vyplácení odměn za práci a zpracování mezd


 • získáte přehled o legislativě související s pracovněprávní agendou


 • z praktických ukázek pochopíte, jak řešit nejčastější problémy a jak se vyhnout chybám


 • teoretické znalosti si upevníte při řešení příkladů z praxe

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 17.10.2018

Praha Křižíkova 237 - 36a 18600


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni (kurz)
16.10.2018 - 17.10.2018; v čase 9:00-17:00

[PODOBNÝ KURZ]

Získejte detailní přehled v oblasti mzdového účetnictví a pracovněprávních vztahů

Pracovněprávní vztahy, odměny za práci a zpracování mezd představují důležitou součást chodu každé firmy. Přijďte si prohloubit své znalosti v této oblasti a získejte praktické dovednosti, tipy a doporučení pro každodenní využití. Seznamte se s aktuální související legislativou a na četných příkladech z praxe poznejte praktická řešení nejčastějších problémů a situací v oblasti pracovněprávních vztahů a mzdové agendy.

 

Kurz je určen:

 • personalistům  
 • daňovým poradcům  
 • účetním  
 • auditorům  
 • malým a středním podnikatelům  
 •  

  Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

 • detailně se seznámíte s oblastí mzdové agendy a pracovněprávních vztahů  
 • poznáte všechny důležité aspekty vyplácení odměn za práci a zpracování mezd  
 • získáte přehled o legislativě související s pracovněprávní agendou  
 • z praktických ukázek pochopíte, jak řešit nejčastější problémy a jak se vyhnout chybám  
 • teoretické znalosti si upevníte při řešení příkladů z praxe  
 •    16.10.2018 - 17.10.2018; v čase 9:00-17:00
  Počet dní: 2
  Počet dní: Křižíkova 237/36a 18600 Praha - - - - - 7990 Kč bez DPH


  7.990 CZK /Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 13.12.2018

  Praha Křižíkova 237 - 36a 18600


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni (kurz)
  12.12.2018 - 13.12.2018; v čase 9:00-17:00

  [PODOBNÝ KURZ]

  Získejte detailní přehled v oblasti mzdového účetnictví a pracovněprávních vztahů

  Pracovněprávní vztahy, odměny za práci a zpracování mezd představují důležitou součást chodu každé firmy. Přijďte si prohloubit své znalosti v této oblasti a získejte praktické dovednosti, tipy a doporučení pro každodenní využití. Seznamte se s aktuální související legislativou a na četných příkladech z praxe poznejte praktická řešení nejčastějších problémů a situací v oblasti pracovněprávních vztahů a mzdové agendy.

   

  Kurz je určen:

 • personalistům  
 • daňovým poradcům  
 • účetním  
 • auditorům  
 • malým a středním podnikatelům  
 •  

  Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

 • detailně se seznámíte s oblastí mzdové agendy a pracovněprávních vztahů  
 • poznáte všechny důležité aspekty vyplácení odměn za práci a zpracování mezd  
 • získáte přehled o legislativě související s pracovněprávní agendou  
 • z praktických ukázek pochopíte, jak řešit nejčastější problémy a jak se vyhnout chybám  
 • teoretické znalosti si upevníte při řešení příkladů z praxe  
 •    12.12.2018 - 13.12.2018; v čase 9:00-17:00
  Počet dní: 2
  Počet dní: Křižíkova 237/36a 18600 Praha - - - - - 7990 Kč bez DPH


  7.990 CZK /Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | Mzdová | agenda | krok | krokem | zpracování | mezd | profesionální | úrovni
     Pořadatel kurzu: Top Vision

  Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

  Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

  S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
   


   

  Dotaz ke kurzu

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-73554


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni

  ... kurz již nelze objednat ...

  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni


   

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-20 


  [?]

  Ku uraFM - Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-13 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info