Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PROJEKT V ORGANIZACI OD A DO Z PRAKTICKY WORKSHOP

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | PPR | Řízení projektů a týmů > Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop

Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshopCena kurzu:
    ... bez DPH: 7.900 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 9.559 Kč/Kurz


V tomto kurzu se zabýváme otázkami, jak zasadit projektové řízení do širšího kontextu prostředí firmy. Podíváme se na pokročilejší metody projektového řízení. Zaměříme se na souvislost s firemními procesy, finančním řízením, nakupováním a na vazby s ostatními složkami organizace, význam projektového zázemí a větších celků, jako je program a portfolio. Pozornost věnujeme také otázce implementace a rozvoje projektového řízení v organizaci. * V tomto kurzu se zabýváme otázkami, jak zasadit projektové řízení do širšího kontextu prostředí firmy. Podíváme se na pokročilejší metody projektového řízení. Zaměříme se na souvislost s firemními procesy, finančním řízením, nakupováním a na vazby s ostatními složkami organizace, význam projektového zázemí a větších celků, jako je program a portfolio. Pozornost věnujeme také otázce implementace a rozvoje projektového řízení v organizaci. Projekt a organizace Projekt a organizace Více projektů v organizaci Vazba na procesní řízení Finanční management Pokročilé metody a strategie řízení projektu ... © ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např.
Praha , Praha
 > Účetní závěrka za rok 2018 u nestátních neziskových organizací

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Manažeři velkých projektů sledují řadu metrik. Kolik času již bylo vykázáno?
Praha 7 , Praha
 > Správa zdrojů a velkých projektů v JIRA

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Manažeři velkých projektů sledují řadu metrik. Kolik času již bylo vykázáno?
Praha 7 , Praha
 > Řízení zdrojů a velkých projektů v JIRA

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-277 - 2016 - Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC a příspěvkových organizací : Rekapitulace změn předpisů v průběhu r. 2018, jejich výklady a stanoviska MFČR - zákon o daních z příjmů – zejména daňové odpisy p.
Praha , Praha
 > Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2018 a aktuality pro rok 2019

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha , Praha
 > MS Project - základy projektového řízení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací. * Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č.
Praha , Praha
 > Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Praha 2 , Praha
 > Interní audit organizace zaměřený na aplikaci GDPR

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Cílem workshopu „Ovládněte skečnouting“ je trénink, které vám pomůže vytvářet vizuální poznámky. Děláte si poznámky často?
Praha , Praha
 > Ovládněte sketchnoting - večerní workshop

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Pro koho je kurz určen Kurz je určen manažerům, kteří chtějí do své praxe přenést více systematického projektově orientovaného přístupu a dosáhnout tak lepších výsledků a efektivity pracovních činností.   Zaměření kurzu Cílem
Praha , Praha
 > Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémů

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Pro všechny úrovně. Určeno pro Z pohledu zkušeností s interním auditem pro všechny.
Praha 2 , Praha
 > Projektové řízení a realizace změn v organizacích

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Projektové řízení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Kurz poskytuje ucelený komplet znalostí, metod a technik z oblasti projektového řízení, jek je dnes pojímáno v mezinárodním kontextu. Kurz je východiskem i pro ty, kteří se s problematikou projektového řízení teprve seznamují.
Praha , Praha
 > Projektové řízení podle IPMA

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Kurz je veden formou worksopu s prakticými cvičeními. Naučí Vás používat několik praktických efektivních metod a technik, které se celosvětově v praxi osvědčily.
Praha , Praha
 > Vybrané techniky pro řízení projektů

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Lea how to tune for optimum performance the IBM DB2 10 for Linux, UNIX, and Windows relational database management system and associated applications written for this environment. Lea about DB2 10 for Linux, UNIX, and Windows in a single partition database environment.
Brno , Jihomoravský kraj
 > DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring Workshop

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
V tomto kurzu si administrátoři, vývojáři nebo další zájemci o správu Oracle databází doplní znalosti o témata týkající se zálohování, obnovy, přenosu dat a základní konfigurace sítí. Získají dovednosti s použitím komponent jako Recovery manager, Resource manger, Scheduler a dalších nástrojů pro správu systémů na platformě Oracle.
Praha , Praha
 > Oracle Database 11g/12c Workshop: Administrace databáze - pokročilý kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, manažerům a specialistům z oblasti personálního řízení i manažerům a specialistům zabývajícím se dodržováním etických a právních norem v organizaci, problematikou společenské odpovědnosti organizací či compli
Praha 2 , Praha
 > Jak vytvořit etický kodex organizace

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Projektové řízení (Project management) slouží k rozplánování a realizaci rozsáhlých a složitých úkolů, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu a s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů (změn). Předmětem projektového řízení je projekt, což je soubor činností, které je třeba naplánovat a uskutečnit v rámci dosažení stanovenýc
Brno , Jihomoravský kraj
 > Moderní projektové řízení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Přerůstá Vám vaše aplikace přes hlavu? Vývoj trvá příliš dlouho, každá změna v kódu generuje další chyby a v aplikaci jsou temná zákoutí, kam se i vývojáři bojí chodit ve dvou?
Praha 7 , Praha
 > Microservices workshop

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • legislativní rámec - nový občanský zákoník - spolky, fundace, ústavy s výhledem na rok 2016, • změna zřizovacích listin a zavedení rejstříku neziskových organizací, • status veřejné prospěšnosti, • specifika účtování neziskových organizací - daňová evidence či podvojné účetnictví a zjednodušený rozsah vedení, CUS p
online , eLearning
 > Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), • EU Code of Conduct, • zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR, • arbitrážní konvence, • definice kapitálově a jinak spojených osob. VYUŽITÍ TRANSFER PRICINGOVÝCH METOD PŘI KALKULACI CEN
online , eLearning
 > Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v důsledku novely ZU, prováděcí vyhláška k ZU, • podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny, • výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví - konto 395, • vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky, • daňově neuznatelné výdaje
online , eLearning
 > Účtování organizačních složek (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018, • platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1.
online , eLearning
 > Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)


Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop

Téma kurzu: PPR, Řízení projektů a týmů, ,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Program kurzu, obsah studia ...


  Projekt a organizace
 • Strategie organizace
 • Byznys organizace
 • Organizační struktura
 • Organizační modely
 • Liniové versus projektové řízení, spolupráce napříč útvary
 • Projektová kancelář


  Více projektů v organizaci
 • Program a Portfolio
 • Programový management
 • Plánování v multiprojektovém prostředí


  Vazba na procesní řízení
 • PDCA cyklus
 • Projektové procesy
 • Firemní procesy


  Finanční management
 • Finanční analýza
 • Finanční řízení
 • Hodnocení investic
 • Controlling


  Pokročilé metody a strategie řízení projektu
 • Struktury a dokumentace projektu
 • Řízení rozsahu a změn v projektu
 • Řízení integrace projektu v rámci organizace
 • Řízení kvality projektu
 • Řízení času na projektu - Earned Value management, PERT
 • Řízení nákladů na projektu - přístupy a metody řízení, kontrola nákladů
 • Řízení nákupu na projektu - plán pro nákupčí, procesy nákupu, správa nákupu, subdodavatelé.
 • Ukončení, akceptace a vyhodnocování projektu


  Implementace projektového řízení v praxi


Obsah kurzu/školení

V tomto kurzu se zabýváme otázkami, jak zasadit projektové řízení do širšího kontextu prostředí firmy. Podíváme se na pokročilejší metody projektového řízení. Zaměříme se na souvislost s firemními procesy, finančním řízením, nakupováním a na vazby s ostatními složkami organizace, význam projektového zázemí a větších celků, jako je program a portfolio. Pozornost věnujeme také otázce implementace a rozvoje projektového řízení v organizaci.

 • Projekt a organizace
 • Projekt a organizace
 • Více projektů v organizaci
 • Vazba na procesní řízení
 • Finanční management
 • Pokročilé metody a strategie řízení projektu


Cíl školení / poznámka ke kurzu

V tomto kurzu se zabýváme otázkami, jak zasadit projektové řízení do širšího kontextu prostředí firmy. Podíváme se na pokročilejší metody projektového řízení. Zaměříme se na souvislost s firemními procesy, finančním řízením, nakupováním a na vazby s ostatními složkami organizace, význam projektového zázemí a větších celků, jako je program a portfolio. Pozornost věnujeme také otázce implementace a rozvoje projektového řízení v organizaci.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshopDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Projekt | organizaci | praktický | workshop
 Pořadatel kurzu: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ICT Pro - profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií

STABILITA A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ ICT
ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího střediska je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro posluchače z mnoha desítek firem.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB – ŠIROKÉ PORTFOLIO SLUŽEB A KURZY IT
Nabízíme počítačové kurzy a školení IT pro uživatele, programátory, grafiky, správce sítí a systémů a další IT profesionály a to od uživatelských kurzů až po vysoce odborná školení top IT experty. Jedná se asi o 500 druhů školení a kurzů Microsoft, IBM, HP, Blue Coat, Cisco, Juniper, Fortinet, VMware, Oracle, Citrix, Check Point, Sun, Novell, SAP, Avaya, 3COM, Nortel a dále pak Linux - Unix, Tru64, Open VMS, Networking, Internetworking, bezpečnost IT, etický hacking, komunikační a VoIP technologie, ITIL, Prince, normy ISO, grafika, DTP a CAD.
Vedle kurzů, školení a konzultační činnosti nabízí ICT Pro také IT podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a operačních systémů, dále pak tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a v neposlední řadě i v oblasti HW a správy síťových prvků.

KVALITNÍ TÝM ODBORNÍKŮ – CERTIFIKACE A KREDITY
Pro zajištění ICT služeb využíváme kvalitních profesionálů s bohatými zkušenostmi z každodenní praxe se správou rozsáhlých sítí a systémů, s vývojem náročných webových a desktopových aplikací a rovněž osvědčených z mnoha realizovaných ICT školení . Tito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady certifikací a technických titulů klíčových IT firem a svými zkušenostmi, hloubkou svojí erudice i šíří svého odborného záběru tak garantují nejen kvalitu a intenzitu poskytovaných služeb a školení , ale i patřičný nadhled a efektivní řešení ICT problémů v širokých souvislostech. ...dále viz: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-73351


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

studium rekvalifikace
2019-01-16 


[?]

Kurzy Liberec

kurzy rekvalifikace
2019-02-13 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2019-02-12 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-01-19 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info