REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PRACOVNEPRAVNI VZTAHY OSOBNI AGENDA ZAMESTNANCU VE VZTAHU K OCHRANE UDAJU A GDPR VEDENI O

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Mzdy, sociální a zdravotní pojištění | Personalistika (HR manažer, pracovní právo) | Výběr zaměstnanců | Vedení, plánování a rozhodování | Řízení projektů a týmů > Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.290 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.771 Kč/Kurz


Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 + GDPR – • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace, • nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců, • základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2018, • právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců, • souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium, • kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem, • požadavek na transparentnost při správě dat na pracovišti, • problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, • zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním: - GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace, - posouzení proporcionality, - problematika během přijímacího řízení, - zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru, - zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele, - zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova, - zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech, - zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám, - zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích. Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele. Základní složky osobní evidence: Vymezení obsahu osobního spisu • jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat. Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat: Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat • zákonem povolené výjimky • osobní údaje v dokumentech osobní evidence. Mzdové listy: Identifikace zaměstnance • problematika utajení výše mzdy zaměstnance. Vzorový obsah osobního spisu: Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Výběr zaměstnanců, Vedení, plánování a rozhodování, Řízení projektů a týmů

Určeno pro ...

Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem, kteří shromažďují, pracují, zpracovávají osobní data zaměstnanců z pohledu vzniku, průběhu a skončení pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracování mezd, platů, evidence pracovní doby, exekuce a dalších činností souvisejících s personální a mzdovou agendou.

Přednáší ...


Mgr. Vladimír Černý
lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Na semináři si budete moci zakoupit ÚZ č. 1209 – Ochrana osobních údajů, GDPR (Nakladatelství Sagit, a. s.).


Obsah kurzu/školení


Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 + GDPR –

principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,

nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců,

základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2018,

právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,

souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium,

kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem,

požadavek na transparentnost při správě dat na pracovišti,

problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním:
- GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace,
- posouzení proporcionality,
- problematika během přijímacího řízení,
- zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru,
- zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele,
- zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova,
- zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech,
- zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám,
- zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích.
Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele.
Základní složky osobní evidence:
Vymezení obsahu osobního spisu
jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat.
Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat:
Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat
zákonem povolené výjimky
osobní údaje v dokumentech osobní evidence.
Mzdové listy:
Identifikace zaměstnance
problematika utajení výše mzdy zaměstnance.
Vzorový obsah osobního spisu:
Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 (seminář)
26. 11. 2018; 9:00–14:00

26. 11. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1804950 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 180495A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180495B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180495C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.771 Kč/Kurz
HAVLÍČKŮV BROD - Vysočina kraj, HUBBR COWORKING, Masarykova 2853, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2019 – připravovaná novela ZP a osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů (GDPR) (seminář)
12. 12. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Dále si odnesete informace o úskalích a dopadech směrnice GDPR na osobní agendu zaměstnanců.
* První informace k připravované novelizaci zákoníku práce v roce 2019:
dočasné přidělení zaměstnance,
skončení pracovního poměru při přechodu práv a povinností,
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
pracovní doba a její rozvrhování,
minimální a zaručená mzda,
dovolené a její výpočet, nová pravidla od dnů k hodinám dovolené,
sdílené pracovní poměry více zaměstnanci,
doručování písemností zaměstnavatelem,
novinky související s přechodem práv a povinností,
další novelizace aktuálně ke dni konaní setkání. Zhodnocení dopadu GDPR na ochranu osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců. Vedení osobního spisu a doporučené, stanovené doby archivace po skončení pracovního poměru:
principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,
nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců,
základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2018,
právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,
souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium,
kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem,
požadavek na transparentnost při dat na pracovišti,
problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním. a) GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace, b) posouzení proporcionality, c) problematika během přijímacího řízení,
zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru,
zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele,
zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova,
zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování GPS ve vozidlech,
zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám,
zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích.

12. 12. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1808790 - 1 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 180879A - 2 641 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180879B - 3 753 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180879C - 4 726 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180879X - 1 250 Kč + DPH zvýhodněná cena pro členy OHK Havlíčkův Brod

1.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 19.12.2018

Praha ČS VTS, Novotného lávka 5, 110 00 PRAHA 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (kurz)
17. – 19. 12. 2018

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2019. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.
* 1. seminář: 17. 12. 2018; 9:00–14:00
Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019
Mgr. Vladimír Černý Základní principy pracovněprávních vztahů z pohledu praxe. Problematika postupů zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – uchazeč z pohledu zákoníku práce, příslib zaměstnání, informační povinnosti. Vznik pracovního poměru – základní náležitosti pracovní smlouvy, vstupní lékařská prohlídka a vznik pracovního poměru, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou. Pracovní doba zaměstnanců – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, nepřetržité doby odpočinky mezi dvěma směnami a v týdnu, práce přesčas, noční práce, evidence pracovní doby zaměstnavatelem, dovolená zaměstnanců základní pravidla a povinnosti zaměstnavatelů. Skončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ve zkušební době, uplynutím sjednané doby. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Dotazy a diskuze. 2. seminář: 18. 12. 2018; 9:00–16:00
Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019
Ing. Růžena Klímová Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy: Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2019
vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání. Změny v nemocenském pojištění: Nové redukční hranice pro rok 2018
další změny v nemocenském pojištění. Změny ve zdravotním pojištění: Minimální vyměřovací základ v roce 2019
pojištěnci státu
sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním
odvod pojistného u OSVČ, OBZP. Změny v sociálním zabezpečení: Maximální vyměřovací základ
odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění
parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné. Příprava na budoucí povolání: Studium na SŠ, studium na VŠ, přerušené studium, pokračování ve studiu na jiné VŠ. Důchodové pojištění: Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod: Povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R
souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2019: Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2019
pojem čistá mzda
postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU: Zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta

17. – 19. 12. 2018 - - - - - kód: 1808560 - 5 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 180856A - 11 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180856B - 16 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180856C - 20 366 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (seminář)
21. 1. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně aktuální situace spojené s připravovanou novelou zákoníku práce (201
09.) .
*
shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce 2018-2019 a výhled do dalších let,
aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem,
problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou,
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů,
pracovní doba a její rozvrhování – směny a jejich plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky, řádná evidence pracovní doby zaměstnavatelem,
problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená. Dotazy a diskuze.

21. 1. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1900030 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190003A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190003B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190003C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (seminář)
18. 3. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně aktuální situace spojené s připravovanou novelou zákoníku práce (201
09.) .
*
shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce 2018-2019 a výhled do dalších let,
aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem,
problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou,
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů,
pracovní doba a její rozvrhování – směny a jejich plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky, řádná evidence pracovní doby zaměstnavatelem,
problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená. Dotazy a diskuze.

18. 3. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1901770 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190177A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190177B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190177C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Pracovněprávní | vztahy | osobní | agenda | zaměstnanců | vztahu | ochraně | údajů | GDPR, | vedení | osobního | spisu | 25. | 2018
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-72539


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018


 • 26.11.2018 Praha - Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-10-29 


  [?]

  Kurzy | Gourmet Academy

  kurzy rekvalifikace
  2018-09-13 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-20 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info