REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ENERGETICKY SPECIALISTA ZPRACOVANI PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV PENB

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Energetický specialista: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]Cena kurzu:
    ... bez DPH: 13.500 Kč/kurz
    ... včetně DPH: 16.335 Kč/kurz


Během kurzu se účastníci seznámí s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB. Rozsah školení 3 dny ... © TÜV SÜD Czech s.r.o.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Energetický specialista: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB] ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Energetický specialista: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB] s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Rekvalifikační kurz :
Odborná příprava osob, kteří se chtějí ucházet o práci v sociálním zařízení.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Pracovník v sociálních službách

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Úvod do zákona o PLS tématika zpracování posudků o zdr. způsobilosti povinnosti zaměstnavatele a další témata !
Praha 1 , Praha
 > Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí se s obchodními závazkovými vztahy v mezinárodním obchodě, dodací podmínky, druhy přeprav, platební podmínky, druhy cel a jejich funkce, dokumenty v mezinárodním obchodě.
Praha 5 , Praha
 > Pracovník mezinárodního obchodu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě zákoníku práce včetně příslušné judikatury a návody na praktickou aplikaci. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé.
Praha , Praha
 > Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 + GDPR – principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace, nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců, základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2018, právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,
Pardubice , Pardubický kraj
 > Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Zásady budování týmů a vedení týmů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Rekvalifikační kurz :
Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy společnosti Adobe - konkrétně Adobe Photoshop, Adobe
Brno , Jihomoravský kraj
 > Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií.
Praha , Praha
 > Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejností

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Rekvalifikační kurz :
První rekvalifikační kurz pro práci s 3D tiskárnami v ČR ! Na kurzu Vás připravíme pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně.
Praha , Praha
 > Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Rekvalifikační kurz :
První rekvalifikační kurz pro práci s 3D tiskárnami v ČR ! Na kurzu Vás připravíme pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně.
Praha , Praha
 > Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů - s praxí

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 + GDPR – • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,
Praha , Praha
 > Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Výsledků, které produkují týmy, nemohou dosáhnout jednotlivci samostatně Stojí vás vedení týmu stále více sil? Nebo byste chtěli dosahovat ještě vyšších cílů?
Praha , Praha
 > Týmové koučování - nástroj na budování výkonných a efektivních týmů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
PŘÍPRAVA STAVEB – kalkulace a zpracování nabídek Kapacita semináře je naplněna. Cíl semináře: Komplexní pohled na problematiku zpracování ceny veřejných a soukromých zakázek ve stavebnictví.
Praha , Praha
 > PŘÍPRAVA STAVEB – kalkulace a zpracování nabídek (Kapacita semináře je naplněna!)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Posluchači školení Zpracování fotografií v Adobe Photoshop se naučí efektivně zpracovávat fotografie za pomoci pokročilejších technik. Budou schopni u fotografií pracovat s barvami, využívat pokročilé metody retušování, odstraňovat pozadí, pracovat s vrstvami nebo vhodně snímky zaostři.
Kolín , Středočeský kraj
 > Adobe Photoshop zpracování fotografií

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách.
Praha , Praha
 > Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy společnosti Adobe - konkrétně Adobe Photoshop, Adobe
Praha , Praha
 > Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření kurzu Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy CorelDRAW, Adobe Photoshop a
Praha , Praha
 > Pracovník grafického studia (Corel+Adobe)  – rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb. , nabyla účinnosti 1.
Praha , Praha
 > Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-196 - 2010 Akreditace: MV : Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vyvolalo velký mediální zájem, nikdo tak nemohl osobním údajům
Praha , Praha
 > !Nový zákon o zpracování osobních údajů a výjimky z GDPR! novinka (změna termínu ze 7.12.)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Lektor kurzu: MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2018 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, • opravy případných chyb, • vazba na vnitropodnikové směrnice, • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy maj
Praha , Praha
 > Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně zpracování daňových přiznání

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Získejte detailní přehled v oblasti mzdového účetnictví a pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztahy, odměny za práci a zpracování mezd představují důležitou součást chodu každé firmy. Přijďte si prohloubit své znalosti v této oblasti a získejte praktické dovednosti, tipy a 
Praha , Praha
 > Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni


Energetický specialista: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]

Téma kurzu: energ, Technické kurzy, Oceňování a odhady nemovitostí, Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí, Ochrana životního prostředí,

Určeno pro ...

Všem, kteří se chystají získat oprávnění na zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB], dále energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům a technikům, stavebníkům, případně těm, kteří se o problematiku PENB zajímají.

Přednáší ...

Lektoři z firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.


Program kurzu, obsah studia ...

Kurz je koncipován jako ucelená příprava pro výkon činnosti energetického specialisty s oprávněním zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov [PENB]. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB.
* Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
* Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013, koncepce průkazu ENB, ukazatelé energetické náročnosti.
* Tepelně-technické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011 – součinitel prostupu tepla, včetně tepelných mostů.
* Průměrný součinitel prostupu tepla budovy, tepelné vazby.
* Hodnocení energetické náročnosti vytápění, chlazení, nuceného větrání, přípravy teplé vody a osvětlení.
* Celková energetická bilance budovy.
* Ekologická, ekonomická a technická proveditelnost alternativních systémů.
* Technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti.
* Budova s téměř nulovou spotřebou energie.
* Případové studie, zónování.
* Řešení dílčích příkladů týkajících se okruhů zkušebních otázek a po- drobnosti ke zkoušení osob oprávněných k výkonu činnosti v oblasti energetické účinnosti:
*
* roční potřeba a spotřeba tepla
*
* určení součinitele prostupu tepla, vč. tepelných mostů
*
* výpočet průměrného součinitele prostupu teplaprincip výpočtu energetické náročnosti na vytápění
*
* vliv neobnovitelné primární energie, jako jednoho z ukazatelů ener- getické náročnosti, na volbu zdroje tepelné energie pro vytápění
*
* výpočet energetické náročnosti na větrání
*
* výpočet energetické náročnosti na přípravu tepelného vytápění
*
* výpočet energetické náročnosti na osvětlení
*
* určení ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních zdrojů
*
* ekonomika opatření ke snížení energetické náročnosti budovy
*
* další bilanční výpočty
* Ukázka zpracování PENB.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

U účastníků se předpokládají alespoň základní znalosti z oboru energetiky a stavebnictví. Kurz nenahrazuje zkoušku, nutnou k získání oprávnění energetického specialisty. Rozsah školení 3 dny


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Energetický specialista: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 21.06.2019

Praha Novodvorská 994, Paha 4


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Energetický specialista - 5 dvoudenních běhů uceleného 10denního kurzu (kurz)
9:00 - 15:30

[PODOBNÝ KURZ] Energetickým specialistou je [podle § 10 zákona č. 406 - 2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů] fyzická osoba, která je držitelem oprávnění, uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Vlastní zkoušku zabezpečuje Státní energetická inspekce. Kurz je koncipován jako ucelená příprava na výkon činnosti energetického specialisty, tj.: - zpracovávání energetického auditu a energetického posudku - zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB] - provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie - provádění kontroly klimatizačních systémů


* 4. - 5. 2. 2019
* 11. - 12. 3. 2019
* 4. - 5. 4. 2019
* 13. - 14. 5. 2019
* 20. - 21. 6. 2019


19.800 Kč/kurz5 dvoudenních běhů uceleného 10denního kurzu

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 03.12.2019

Praha Novodvorská 994, Paha 4


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Energetický specialista - 5 dvoudenních běhů uceleného 10denního kurzu (kurz)
9:00 - 15:30

[PODOBNÝ KURZ] Energetickým specialistou je [podle § 10 zákona č. 406 - 2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů] fyzická osoba, která je držitelem oprávnění, uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Vlastní zkoušku zabezpečuje Státní energetická inspekce. Kurz je koncipován jako ucelená příprava na výkon činnosti energetického specialisty, tj.: - zpracovávání energetického auditu a energetického posudku - zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB] - provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie - provádění kontroly klimatizačních systémů


* 12. - 13. 9. 2019
* 26. - 27. 9. 2019
* 10. - 11. 10. 2019
* 25. - 26. 11. 2019
* 2. - 3. 12. 2019


19.800 Kč/kurz5 dvoudenních běhů uceleného 10denního kurzu

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Energetický | specialista: | Zpracování | průkazu | energetické | náročnosti | budov | [PENB]
 Pořadatel kurzu: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Akademie TÜV SÜD Czech čerpá ze zkušeností velké nadnárodní společnosti a nabízí firmám komplexní řešení rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců formou otevřených školení i školení ušitých přímo na míru. ...dále viz: TÜV SÜD Czech s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-70687


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Energetický specialista: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Energetický specialista: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2018-09-13 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info