REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PRIJIMACKY Z CESTINY A MATEMATIKY 9 TRIDA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Přípravné kurzy > Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třídaCena kurzu:
    ... 3.999 Kč/Kurz (neplátce DPH)


Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída * Jarní * Matematika a Čeština * 9. třída * Přípravné kurzy na střední školy * Út * Čt * Odpolední ... © tutor
 
Přihláška na kurz & termín:
Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

Téma kurzu: Přípravné kurzy, ,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: tutor


Program kurzu, obsah studia ...


Při objednání tohoto výhodného balíčku (čeština + matematika) ušetříte až 1000 Kč. Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia? Potřebujete vysvětlit nebo procvičit učivo matematiky a českého jazyka a literatury, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že Vás u přijímaček nic nezaskočí a budete perfektně připraveni? Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vám milými průvodci na cestě učivem matematiky a českého jazyka a literatury. Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 20 žáků ve skupině)
 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma
Co kurz nabízí:
 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky
 • záludné otázky, se kterými se nesetkáte při klasické výuce, ale jsou u přijímaček
 • sylabus k nahlédnutí zde
Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury:
 • procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena)
 • souřadnost, vedlejší věty, interpunkce
 • hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu
 • přehled slovních druhů (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy)
 • větné členy
 • slovní význam a pojmenování
 • sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy)
 • literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor)
 • literární směry
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test na čas )
Tematická náplň kurzu z matematiky:
 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • práce s geometrickými objekty
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obs


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 24.03.2018

Ostrava - Moravskoslezský kraj, Zengrova 1 Ostrava


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny - 9. třída (seminář)
So 10:00–13:20

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny - 9. třída
* Jarní
* Čeština
* 9. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* Út
* Odpolední

1x4d (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 12 lekcí)


Změna ceny: 1.199 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


1.199 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 24.03.2018

Ostrava - Moravskoslezský kraj, Zengrova 1 Ostrava


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny - 5. třída (seminář)
So 10:00–13:20

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny - 5. třída
* Jarní
* Čeština
* 5. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* So
* Celodenní

1x4d (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 12 lekcí)


Změna ceny: 1.199 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


1.199 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 24.03.2018

Brno - Jihomoravský kraj, Brno


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny - 9. třída (seminář)
So sudé 10:00–13:20

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny - 9. třída
* Jarní
* Čeština
* 9. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* Út
* Odpolední

1x za 14 dnů a méně, sudý (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)


Změna ceny: 2.499 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


2.499 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 03.04.2018

Brno - Jihomoravský kraj, Brno


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny - 9. třída (seminář)
Út 16:15–17:45

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny - 9. třída
* Jarní
* Čeština
* 9. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* Út
* Odpolední

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)


Změna ceny: 2.499 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


2.499 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 05.04.2018

Brno - Jihomoravský kraj, Brno

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída (kurz)
Út a Čt 16:15–17:45

Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)

3.999 Kč/Kurz


- 03.04.2018

Praha Karlínské náměstí 225 - 8 Praha


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny - 9. třída (seminář)
Út 16:15–17:45

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny - 9. třída
* Jarní
* Čeština
* 9. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* Út
* Odpolední

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)


Změna ceny: 2.499 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


2.499 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 03.04.2018

Hradec Králové - Královohradecký kraj, Komenského 234 Hradec Králové


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny - 9. třída (seminář)
Út 16:15–17:45

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny - 9. třída
* Jarní
* Čeština
* 9. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* Út
* Odpolední

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)


Změna ceny: 2.499 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


2.499 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 03.04.2018

Plzeň - Plzeňský kraj, Rooseveltova 9 Plzeň


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny - 9. třída (seminář)
Út 16:15–17:45

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny - 9. třída
* Jarní
* Čeština
* 9. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* Út
* Odpolední

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)


Změna ceny: 2.499 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


2.499 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 03.04.2018

České Budějovice - Jihočeský kraj, ulice Karla IV. 93 - 3 České Budějovice


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny - 9. třída (seminář)
Út 16:15–17:45

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny - 9. třída
* Jarní
* Čeština
* 9. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* Út
* Odpolední

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)


Změna ceny: 2.499 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


2.499 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 05.04.2018

Praha Karlínské náměstí 225 - 8 Praha

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída (kurz)
Út a Čt 16:15–17:45

Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)

3.999 Kč/Kurz


- 05.04.2018

Hradec Králové - Královohradecký kraj, Komenského 234 Hradec Králové

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída (kurz)
Út a Čt 16:15–17:45

Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)

3.999 Kč/Kurz


- 05.04.2018

Plzeň - Plzeňský kraj, Rooseveltova 9 Plzeň

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída (kurz)
Út a Čt 16:15–17:45

Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)

3.999 Kč/Kurz


- 05.04.2018

České Budějovice - Jihočeský kraj, ulice Karla IV. 93 - 3 České Budějovice

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída (kurz)
Út a Čt 16:15–17:45

Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)

3.999 Kč/Kurz


- 07.04.2018

Praha Karlínské náměstí 225 - 8 Praha


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída (kurz)
So 10:00–13:20

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída
* Jarní
* Matematika a Čeština
* 5. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* So
* Celodenní

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)


Změna ceny: 3.999 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


3.999 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 07.04.2018

Hradec Králové - Královohradecký kraj, Komenského 234 Hradec Králové


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída (kurz)
So 10:00–13:25

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída
* Jarní
* Matematika a Čeština
* 5. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* So
* Celodenní

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)


Změna ceny: 3.999 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


3.999 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 07.04.2018

Plzeň - Plzeňský kraj, Rooseveltova 9 Plzeň


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída (kurz)
So 10:00–13:20

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída
* Jarní
* Matematika a Čeština
* 5. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* So
* Celodenní

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)


Změna ceny: 3.999 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


3.999 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 07.04.2018

České Budějovice - Jihočeský kraj, ulice Karla IV. 93 - 3 České Budějovice


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída (kurz)
So 10:00–13:20

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída
* Jarní
* Matematika a Čeština
* 5. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* So
* Celodenní

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)


Změna ceny: 3.999 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


3.999 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 07.04.2018

Olomouc - Olomoucký kraj, Rooseveltova 79 Olomouc


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída (kurz)
So 10:00–13:20

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída
* Jarní
* Matematika a Čeština
* 5. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* So
* Celodenní

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)


Změna ceny: 3.999 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


3.999 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 07.04.2018

Zlín - Zlínský kraj, nám. T. G. Masaryka 1279 Zlín


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída (kurz)
So 10:00–13:20

[PODOBNÝ KURZ] Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída
* Jarní
* Matematika a Čeština
* 5. třída
* Přípravné kurzy na střední školy
* So
* Celodenní

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)


Změna ceny: 3.999 Kč/Kurz   [ DPH není, neplátce ]


3.999 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 07.04.2018

Praha Malá Štupartská 977 - 8, Staré Město Praha

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída (kurz)
So 10:00–13:20

1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)

3.999 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Přijímačky | češtiny | matematiky | třída
 Pořadatel kurzu: tutor

Cílem společnosti Tutor je nabídnout každému zákazníkovi co nejširší nabídku vzdělávání prvotřídní kvality dle jeho potřeb a přání. Nejnovější výukové metody, profesionální a přátelský tým lektorů, perfektní organizační zajištění výuky a především klientský přístup ve všem, co děláme, jsou naše konkurenční výhody, díky kterým jsme získali přední pozici na trhu vzdělávání v České republice a úspěšně vstoupili na slovenský trh. ...dále viz: tutor
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-70059


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída


 • 30.01.2018 - 05.04.2018 Brno - Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída tutor

 • 30.01.2018 - 05.04.2018 Praha - Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída tutor


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Za co vděčíme lužním lesům

  vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
  2017-03-03 


  [?]

  Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

  kurzy rekvalifikace
  2017-11-25 


  [?]

  Online kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2017-10-01 


  [?]

  Payot Krása je hlavním cílem

  vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
  2017-03-02 


  [?]

  Kurzy landkitingu Statenice

  kurzy rekvalifikace
  2017-08-28 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info