REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SPRAVA DOKUMENTU U PUVODCU VE VEREJNEM SEKTORU PO NOVELACH ZAKONA O ARCHIVNICTVI A SPISOV

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo | Obchodní právo | Pracovní právo | Veřejná správa | Další právní normy > Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.810 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.190 Kč/Kurz


Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) • spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících, • spisový řád a plán, • spisová služba – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci, • dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů, • výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů, • další související otázky. Diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: 2018-03-24
V tomto čtyřhodinovém pracovním kurzu se účastníci seznámí se základy floristiky, aranžování květin a vazby kytice. Povíme si o péči o řezané květiny, jak správně vybírat, kde čerpat informace a tipy, jak funguje velkoobchod, základy estetiky a floristické techniky.
Praha 5 , Praha
 > Úvod do floristiky I.

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-24
Rekvalifikační kurz :
Víte, že prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit je možné nejen relaxovat, ale také léčit? Slouží k tomu metoda zvaná arteterapie, která existuje již několik desítek let a těší se stále větší oblibě a širšímu využití.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Úvod do arteterapie

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-26
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Zbirov , Vysočina kraj
 > Technická dokumentace pro strojírenství v praxi

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-26
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * právní jednání (smlouva i jiná) - zdánlivost právního jednání a její význam / důsledky - stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby - relativní / absolutní neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední judik
Praha , Praha
 > Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-26
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183 - 2006 Sb.
Praha 4-Kunratice , Praha
 > STAVBYVEDOUCÍ - KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-26
Rekvalifikační kurz :
Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K , Moravskoslezský kraj
 > Lektor dalšího vzdělávání

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-27
Dělejte to, co se od lídrů očekává, a nesnižujte svoji autoritu nevhodnými postoji či aktivitami „Archetypy jsou typické formy chování, které se, když se stanou vědomými, projevují jako představa, stejně jako všechno, co se stává obsahem vědomí. “
Praha , Praha
 > Vinnetou, Lara Croft, Frodo a Popelka aneb jaký manažerský archetyp máte vy - jak zlepšit vlastní autoritu a postavení ve firmě

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-27
Dozory ve výstavbě - obecné a technické požadavky na výstavbu Seminář byl přesunut na 27. března 2018.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Dozory ve výstavbě   obecné a technické požadavky na výstavbu

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb. , nabyla účinnosti 1.
Praha , Praha
 > Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Rekvalifikační kurz :
Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání umožňuje absolventům najít uplatnění jako lektor kurzů a školení pro dospělé. Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat skupiny dospělých osob, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu , projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využi
Praha 6 , Praha
 > Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura vý
online , eLearning
 > Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci.
online , eLearning
 > DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-29
Na tomto kurzu se účastníci naučí vytvářet korektní PDF dokumenty nejen pro každodenní kancelářskou praxi – převodem z aplikací MS Office (Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook), převodem z obrázků, textových souborů, stránek a dalších zdrojů. Využití PDF a jeho možnosti
Praha , Praha
 > Základní jednodenní certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-29
Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás. Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás za to někdo?
Praha , Praha
 > Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu !PŘESUN Z 8.3.!

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-30
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v soustavě daní a získat základní znalosti v této oblasti. .
Hradec Králové , Královohradecký kraj
 > Základy daní - daňová soustava ČR

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-02
Rekvalifikační kurz :
Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby – stavebnictví – činnost mistra/mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby – stavebnictví – montér suchých konstr
Praha , Praha
 > Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Na tomto kurzu se účastníci naučí upravovat PDF dokumenty nejen pro každodenní kancelářskou praxi pomocí základních úprav, vyměňovat a upravovat grafiku PDF dokumentů, vytvářet a zpracovávat formuláře, vytvářet sdílenou recenzi dokumentů, elektronicky je podepisovat a chystat PDF pro tiskovou produkci.
Praha , Praha
 > Pokročilý jednodenní certifikovaný kurz Adobe Acrobat – úprava PDF dokumentů

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, vysvětlit změny a aktuality, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mj.
Praha , Praha
 > DPH ve stavebnictví pro rok 2018 na příkladech z praxe

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Chcete se rychle a dokonale zorientovat ve složité daňové soustavě České republiky? Pak navštivte kurz Daňová soustava v ČR.
Praha 8 , Praha
 > Daňová soustava v ČR

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Rekvalifikační kurz :
Chcete umět stanovit správný základ daně pro výpočet daně z příjmu? Využijte rekvalifikačního kurzu Daňová evidence a získejte Osvědčení o absolvování rekvalifikace.
Praha 8 , Praha
 > Daňová evidence včetně daňové soustavy ČR (DPH, silniční daň, daň z příjmů)

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Rekvalifikační kurz :
Toužíte také po práci účetní/účetního? Není nic jednoduššího, než se rekvalifikovat.
Praha 8 , Praha
 > Účetnictví včetně daňové soustavy ČR (DPH, silniční daň, daň z příjmů)

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Kurz je úzce zaměřen na proces komfortní a efektivní spolupráce systému euroCALC s programem MS Excel. Naučíte se importovat dílčí rozpočty nebo celé zakázky s různě složitou strukturou z Excelu do systému euroCALC, a to včetně navazujících kroků [kontrola duplicit, spárování a ocenění položek z datové základny, komentáře, třídicí kritéria aj.
Praha 4 , Praha
 > euroCALC - Excel [stavebnictví]


Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Veřejná správa, Další právní normy

Určeno pro ...

Pracovníkům odpovědným za správu dokumentů, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. Zaměření na instituce státní správy i samosprávy, školy, zdravotnické pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a právnické osoby zřízené zákonem (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

Přednáší ...


PaedDr. Bohumír Brom
archivář s více než 25letou praxí ve veřejném archivnictví, externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 201
08.)

spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících,

spisový řád a plán,

spisová služba – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci,

dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů,

výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů,

další související otázky.


Diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) (seminář)
20. 4. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.
* Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 201
08.)
spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících,
spisový řád a plán,
specifika správy dokumentů u soukromoprávních původců,
dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů,
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů,
další související otázky.

Diskuze.

20. 4. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1806330 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 180633A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180633B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180633C - 6 154 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny), kód: 180633X - 1 510 Kč + DPH cena pro členy Komory auditorů České republiky (evid. číslo uveďte v objednávce)

1.810 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Správa | dokumentů | původců | veřejném | sektoru | novelách | zákona | archivnictví | spisové | službě | dalších | souvisejících | předpisů | (stav | 2018)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69934


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2018-03-11 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2017-12-09 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Skoleni-Kurzy.EU KURZ Obsluha CNC Obrabecich Stroju

kurz rekvalifikace
2018-03-21 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info