REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SPRAVA DOKUMENTU U PUVODCU VE VEREJNEM SEKTORU PO NOVELACH ZAKONA O ARCHIVNICTVI A SPISOV

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo | Obchodní právo | Pracovní právo | Veřejná správa | Další právní normy > Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.810 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.190 Kč/Kurz


Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) • spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících, • spisový řád a plán, • spisová služba – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci, • dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů, • výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů, • další související otázky. Diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Kurzy korálkování nabízíme v několik variantách.  Tento kurz "Úvod do korálkování" je určen hlavně začátečníkům (včetně dětí od 10 let).
Praha , Praha
 > Úvod do korálkování

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Zbiroh , Plzeňský kraj
 > Technická dokumentace pro strojírenství v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Určeno pro účastníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek. Seminář slouží rovněž jako příprava zejména pro kurz „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI - KOMPLEXNÍ VÝKLAD - 2DENNÍ“.
Praha , Praha
 > ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Zaměření kurzu: Formální (nikoli obsahové) zpracování dokumentů právního charakteru. Formátování právních dokumentů a tvorba šablon.
Praha , Praha
 > Microsoft Word – formátování a úpravy právních dokumentů

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly) * Speciální případy (terénní úpravy, stavby
Praha , Praha
 > Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo?
Praha , Praha
 > Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Jednodenní kurz Úvod do Neuro-lingvistického programování vás seznámí základními principy, na kterých je NLP postavené. Získáte celkový přehled o tom, co NLP může nabídnout jak Vám, tak Vašemu okolí, rodině či firmě.
Praha 8 , Praha
 > Úvod do Neuro-lingvistického programování - Praha

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝSTAVBĚ ! Seminář byl z technických důvodů zrušen!
Brno , Jihomoravský kraj
 > Seminář byl z technických důvodů zrušen: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě. POZOR změna termínu!

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Na tomto kurzu se účastníci naučí vytvářet korektní PDF dokumenty nejen pro každodenní kancelářskou praxi – převodem z aplikací MS Office (Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook), převodem z obrázků, textových souborů, stránek a dalších zdrojů. Využití PDF a jeho možnosti
Praha , Praha
 > Základní jednodenní certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Obsah: * Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů * Změny zákona o inspekci práce, týkající se přestupků (správních deliktů), provedené novelou zákona o zaměstnanosti * Použití kontrolního řádu * Kdy lze uložit pokutu za přestupek jednotlivým zaměstnancům?
Praha , Praha
 > ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce a dalších státních úřadů

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK/PV-160/2018 Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA Cíl semináře: Od 1. 1.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Podstatným obsahem této přednášky je výběr trestných činů, které mohou spáchat pracovníci v sociálních ústavech anebo osoby, které vykonávají sociální práce v rámci obecních úřadů, zejména v rámci práce OSPOD. V rámci přednášky bude poukázáno na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu související s probl
Praha , Praha
 > Trestné činy, jichž se mohou dopustit úředníci OSPOD a sociální pracovníci v ústavech

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky se základními ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Novela zákona o obcích - PŘESUN Z 18.9.!!!

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura vý
online , eLearning
 > Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci.
online , eLearning
 > DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * • východiska výkazu, • metody sestavování výkazu, • peněžní ekvivalenty, • nepeněžní operace a jejich vliv na sestavovaný výkaz, • přehled standardních i méně obvyklých kroků při sestavování výkazu, • vazba výkazu s populárního ukazatele EBITDA, • jednoduchá analýza výkazu.
online , eLearning
 > Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * • uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy, • celní hodnota zboží: pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty, vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží, • celní režimy a jejich vliv na uplatňování DPH, • osv
online , eLearning
 > Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * Povinnosti budoucího zaměstnavatele vůči: • finančnímu úřadu, • správě sociálního zabezpečení • zdravotním pojišťovnám • přihlášení se k úrazovému pojištění, odvod úrazového pojištění, Kooperativa, ČP, Povinnosti zaměstnavatele vůči svému zaměstnanci: • předsmluvní povinnost vůči svému budoucímu zaměstnanci, osobn
online , eLearning
 > Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Líbí se vám patchwork a chtěli byste se ho naučit? Přijďte do našeho kurzu, kde se tuto zajímavou výtvarnou techniku naučíte!
Praha , Praha
 > Úvod do patchworku

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Rekvalifikační kurz :
Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby – stavebnictví – činnost mistra/mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby – stavebnictví – montér suchých konstr
Praha , Praha
 > Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Na prakticky orientovaném semináři lektorka zmapuje problematické oblasti zákona, vysvětlí výkladové a legislativní změny, upozorní na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpoví na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál.
Praha , Praha
 > DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Seminář bude věnován výkladu novely stavebního zákona se zaměřením na problémy, které přinesla aplikační praxe. Novela stavebního zákona s účinností od 1.
Praha , Praha
 > Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?

[?]


Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Veřejná správa, Další právní normy

Určeno pro ...

Pracovníkům odpovědným za správu dokumentů, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. Zaměření na instituce státní správy i samosprávy, školy, zdravotnické pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a právnické osoby zřízené zákonem (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

Přednáší ...


PaedDr. Bohumír Brom
archivář s více než 25letou praxí ve veřejném archivnictví, externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 201
08.)

spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících,

spisový řád a plán,

spisová služba – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci,

dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů,

výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů,

další související otázky.


Diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě (seminář)
18. 10. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.
* Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (aktuální stav)
nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a nařízení EU č. 679/2016 GDPR a jejich české adaptační zákony – důsledky pro správu dokumentů v ČR,
aktuální změny ve spisové službě v ČR po novelách zákona o archivnictví a předpisů souvisejících,
spisový řád a plán,
spisová služba,
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem,
ochrana a využívání dokumentů v instituci.

Další související otázky a diskuze.

18. 10. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1806740 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 180674A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180674B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180674C - 6 154 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

1.810 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě (seminář)
27. 11. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.
* Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (aktuální stav)
nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a nařízení EU č. 679/2016 GDPR a jejich české adaptační zákony – důsledky pro správu dokumentů v ČR, aktuální změny při správě dokumentů v ČR po novelách zákona o archivnictví a předpisů souvisejících,
spisový řád a plán, resp. další organizační normy pro manipulaci s dokumenty v organizaci,
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem,
ochrana a využívání dokumentů v instituci.

Další související otázky a diskuze.

27. 11. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1806750 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 180675A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180675B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180675C - 6 154 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

1.810 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro začátečníky (seminář)
17. 12. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad základních pravidel a dovedností při správě dokumentů. Praktické aplikace poznatků.
* Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro začátečníky
správa dokumentů v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících,
spisový řád a plán,
spisová služba,
nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a nařízení EU č. 679/2016 GDPR a jejich české adaptační zákony – důsledky pro manipulaci s dokumenty,
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem,
ochrana a využívání dokumentů v instituci.

Další související otázky a diskuze.

17. 12. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1806760 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 180676A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180676B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180676C - 6 154 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

1.810 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Správa | dokumentů | původců | veřejném | sektoru | novelách | zákona | archivnictví | spisové | službě | dalších | souvisejících | předpisů | (stav | 2018)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69934


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)
[?]


[?]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info