Ještě hledáte dárky na vánoce? >> HANDE.cz
Nejsme eshop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SPRAVA DOKUMENTU U PUVODCU VE VEREJNEM SEKTORU PO NOVELACH ZAKONA O ARCHIVNICTVI A SPISOV

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo | Obchodní právo | Pracovní právo | Veřejná správa | Další právní normy > Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.810 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.190 Kč/Kurz


Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) • spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících, • spisový řád a plán, • spisová služba – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci, • dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů, • výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů, • další související otázky. Diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) * Procvičování látky na příkladech připravených lektory * Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných životních situací * Seminář j
Praha , Praha
 > Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb.
Praha , Praha
 > Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Seminář se zabývá zákonem o zaměstnanosti, který upravuje možnosti, za jakých je možné žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a stanovuje zaměstnavatelům také některé povinnosti, které se zaměstnáním této kategorie osob souvisí. Účastníci semináře budou umět správně rozlišit kategorie zdravotně postižených a vědět, ve kterých
Praha , Praha
 > Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * superficiální zásada (principy a výjimky) – podstata superficiální zásady a její promítnutí v právní praxi z hlediska rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky * zákonná ustanovení k pozemkům a stavbám a aktuální judikatura Nejvyššího so
Praha , Praha
 > Stavby, pozemky, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v praxi a v aktuální judikatuře NS

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV : Do naší nabídky zařazujeme
Praha , Praha
 > Správa dokumentů v ČR a vliv nařízení eIDAS a GDPR

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb.
Praha , Praha
 > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - kontrolní prohlídky - neodkladné odstranění stavby - nutné zabezpečovací práce - nezbytné úpravy, stavební příspěvek - údržba stavby - vyklizení stavby
Praha , Praha
 > Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Aktuální stav legislativy Přehled nových informací GFŘ. Přehled změn zákona o DPH pro rok 2019: Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb  Dodání zboží do jiného členského státu EU a pořízení zboží  DPH u poukazů  Základ daně a jeho opravy  Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci Nárok na odpočet daně Tuzemská správa daně (registrace k D
Pardubice , Pardubický kraj
 > Novela zákona o DPH pro rok 2019

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : Cílem semináře je
Praha , Praha
 > Stavební zákon – problematika umisťování, povolování, kolaudování a odstraňování staveb podle úpravy platné v roce 2018

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Zaměření kurzu Kurz je určen pro ty, kterým není jedno, jak web vypadá na malých obrazovkách mobilních zařízení. Kurz stavby responzivního webu je určen především webovým vývojářům a kodérům všech úrovní pokročilosti, ale i amatérům z řad široké veřejnosti, kteří by rádi svůj web optimalizovali pro prohlížení n
Praha , Praha
 > Základy stavby responsivního webu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Kurz je určen pracovníkům, kteří se při výkonu své profese mohou setkat s lidmi, kteří jsou ohroženi, nebo přímo vystaveni domácímu násilí
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Úvod do problematiky domácího násilí

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Modulově složený kurz v délce 3 dnů, převod 2D dokumentace vytvořená v AutoCADu do Autodesk Inventor Professional za účelem vytvořit 3D model a import dat 3D modelu z Inventoru do 3DS Max a vizualizace modelu.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Využití 2D dokumentace pro modelování a vizualizaci

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Kurz Inventor Professional - velké sestavy a funkční navrhování je určen pro uživatele, kteří mají zájem o navrhování velkých sestav [do a přes 1000 dílců]. Uživatel se seznámí s hardwarovými konfiguracemi vhodnými pro tento typ funkčního navrhování.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Inventor Professional - velké sestavy a funkční navrhování # pro studenty, firmy, soukromá osoba

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz strojníka - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav atd.
Frýdek Místek - Sviadnov , Moravskoslezský kraj
 > KURZ STROJNÍKŮ  STAVEBNÍCH STROJŮ

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Uchazečům, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci. Mají svoji kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti.
Praha , Praha
 > Lektor dalšího vzdělávání

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Kurs pro získání strojnického průkazu. Určeno: uchazečům o získání nebo rozšíření Průkazu strojníka k obsluze nakladačů, rypadel, dozerů, kompresorů a dalších strojů podle vyhl.
České Budějovice , Jihočeský kraj
 > Kurs pro obsluhu stavebních strojů

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Hledáte lepší pracovní pozici nebo možnost přivýdělku? Jste odborník ve svoji profesi a chcete zkušenosti a dovednosti předávat dál jako interní nebo externí lektor?
bude upřesněno , ČR -- místo bude upřesněno --
 > Lektor dalšího vzdělávání

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Uchazečům, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci. Mají svoji kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti.
Liberec , Liberecký kraj
 > Lektor dalšího vzdělávání

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Uchazečům, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci. Mají svoji kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti.
Ústí nad Labem , Ústecký kraj
 > Lektor dalšího vzdělávání

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na žebříky ve smyslu platných ČSN. Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí.
Praha , Praha
 > KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ  – PROVEDENÍ VLASTNÍM   ZAŠKOLENÝM    ZAMĚSTNANCEM

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na ruční vozíky ve smyslu platných ČSN. Vypracování provozní dokumentace a místních provozních bezpečnostních předpisů.
Praha , Praha
 > KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro   Uživatele  ručních vozíků.

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Uchazečům, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci. Mají svoji kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Lektor dalšího vzdělávání


Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Veřejná správa, Další právní normy

Určeno pro ...

Pracovníkům odpovědným za správu dokumentů, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. Zaměření na instituce státní správy i samosprávy, školy, zdravotnické pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a právnické osoby zřízené zákonem (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

Přednáší ...


PaedDr. Bohumír Brom
archivář s více než 25letou praxí ve veřejném archivnictví, externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 201
08.)

spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících,

spisový řád a plán,

spisová služba – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci,

dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů,

výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů,

další související otázky.


Diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro začátečníky (seminář)
17. 12. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad základních pravidel a dovedností při správě dokumentů. Praktické aplikace poznatků.
* Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro začátečníky
správa dokumentů v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících,
spisový řád a plán,
spisová služba,
nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a nařízení EU č. 679/2016 GDPR a jejich české adaptační zákony – důsledky pro manipulaci s dokumenty,
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem,
ochrana a využívání dokumentů v instituci.

Další související otázky a diskuze.

17. 12. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1806760 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 180676A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180676B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180676C - 6 154 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

1.810 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro začátečníky (seminář)
21. 3. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad základních pravidel a dovedností při správě dokumentů. Praktické aplikace poznatků.
* Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro začátečníky
správa dokumentů v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících,
spisový řád a plán,
spisová služba,
nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a nařízení EU č. 679/2016 GDPR a jejich české adaptační zákony – důsledky pro manipulaci s dokumenty,
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem,
ochrana a využívání dokumentů v instituci.

Další související otázky a diskuze.

21. 3. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1906190 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 190619A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190619B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190619C - 6 154 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

1.810 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě (seminář)
25. 4. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.
* Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1.1.201
09.)
nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a nařízení EU č. 679/2016 GDPR a jejich české adaptační zákony – důsledky pro správu dokumentů v ČR,
aktuální změny ve spisové službě v ČR po novelách zákona o archivnictví a předpisů souvisejících,
spisový řád a plán,
spisová služba,
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem,
ochrana a využívání dokumentů v instituci.

Další související otázky a diskuze.

25. 4. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1906200 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 190620A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190620B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190620C - 6 154 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

1.810 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě (seminář)
23. 5. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.
* Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1.1.201
09.)
nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a nařízení EU č. 679/2016 GDPR a jejich české adaptační zákony – důsledky pro správu dokumentů v ČR, aktuální změny při správě dokumentů v ČR po novelách zákona o archivnictví a předpisů souvisejících,
spisový řád a plán, resp. další organizační normy pro manipulaci s dokumenty v organizaci,
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem,
ochrana a využívání dokumentů v instituci.

Další související otázky a diskuze.

23. 5. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1906210 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 190621A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190621B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190621C - 6 154 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

1.810 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících (akreditovaný seminář)
20. 6. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.
* Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících (přehled legislativy),
spisový řád a plán,
spisová služba – manipulace s dokumenty – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci,
specifika správy dokumentů v soukromém podnikatelském sektoru a v nestátní neziskové sféře v ČR podle platné legislativy,
dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů,
další příslušné předpisy související v oblasti správy dokumentů, včetně aplikace evropské legislativy (eIDAS, GDPR),
výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů,
diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů.

20. 6. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1906220 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190622A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190622B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190622C - 6 766 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
1.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Správa | dokumentů | původců | veřejném | sektoru | novelách | zákona | archivnictví | spisové | službě | dalších | souvisejících | předpisů | (stav | 2018)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69934


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce | Apneaman

kurzy rekvalifikace
2018-11-11 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info