REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OBCHODNIK S REALITAMI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  

Obchodník s realitami - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 17.800 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Rekvalifikační kurz odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami. Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění profesní rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu . Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou [zkouška je v ceně kurzu ] ... © Asociace realitních kanceláří ČR
 
Přihláška na kurz & termín:
Obchodník s realitami

Téma kurzu: realitní makléř, Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing], Oceňování a odhady nemovitostí, Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí, ,

Určeno pro ...


* Všem, kteří chtějí získat nebo si doplnit, znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi
* Začátečníkům v oboru realit i praktikujícím realitním makléřům, kteří si chtějí vylepšit své vzdělání
* Všem, kteří zároveň chtějí získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor obchodník s realitami

Přínosy kurzu pro absolventy:
* Znalosti potřebné pro kvalifikovaný výkon činnosti realitního makléře [obchodníka s realitami], tj. zejména postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, právní aspekty realitní činnosti včetně problematiky katastru nemovitostí, stavební minimum, oceňování a financování nemovitostí, marketing, komunikace s klienty aj.
* Osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce je možná úhrada celé ceny kurzu Úřadem práce [k projednání žádosti potřebují úřady práce cca 1 měsíc]

Přednáší ...

PhDr. Dagmar Godycká, JUDr. Tomáš Pacner, Ing. Běla Stibůrková, PhDr. Martin Cipro, PhD., Mgr. Ivana Cikánková, ing. R. Pintová Králová,  Mgr. Jana Hrabětová, Ing. Karel Venera, Ing. Petr Ort, ing. Kateřina Hrubešová, T. Pěnka, ing. Petr Němeček  aj.
* Všichni lektoři, kteří přednášejí v našich kurzech, jsou zkušenými odborníky ve své profesi
* Přednášející jsou jednak realitní makléři [zpravidla majitelé realitních kanceláří] a dále pak právníci, daňoví poradci, odborníci na stavební právo, oceňování nemovitostí, komunikaci s klienty, marketing, stavebnictví, výpočetní techniku, z Katastru aj., vždy jsou úzce spojeni s praxí obchodování s realitami.


Program kurzu, obsah studia ...


*Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
* Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
* Katastr nemovitostí v realitní praxi
* Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami
* Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
* Etika v činnosti obchodníka s realitami - Etický kodex CEPI
* Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
* Oceňování nemovitostí [odhad tržní hodnoty]
* Financování nákupu nemovitostí
* Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
* Orientace ve zprostředkovatelských procesech - komunikace se zákazníkem


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce je možná úhrada celé ceny kurzu Úřadem práce [k projednání žádosti potřebují úřady práce cca 1 měsíc]
* Ke každému přednášenému tématu v kurzu dostávají účastníci studijní materiál a to buď v tištěné nebo elektronické podobě.
*Účastníci kurzu, kteří složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obor Obchodník s realitami a zároveň osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. od autorizované osoby [osvědčení se státním znakem České republiky].
*Výuka probíhá zpravidla v časech 8,30 až 16,30 hod s hodinovou polední pauzou a kratšími přestávkami v průběhu dne. Účastníci kurzu dostávají před jeho zahájením pozvánku a rozvrh s časovými údaji, názvy jednotlivých přednášek a jmény lektorů.


Obsah kurzu/školení

Rekvalifikační kurz odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami.


Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  k provádění profesní rekvalifikace  prostřednictvím tohoto  kurzu.


Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou (zkouška je v ceně kurzu)Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.
- V případě zájmu o vyplnění podkladů pro úřad práce, pošlete nezávaznou přihlášku. Viz 'Dotaz ke kurzu pro UP' v sekci termíny kurzu (níže).zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Obchodník s realitami
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha 10 - Praha, Strašnická 3165/1b 10200

Obchodník s realitami - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci (rekvalifikační kurz)
přesný datum a čas vám potvrdíme
LastMinute
Zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami. Zkouška má písemnou část [test], ústní část a praktickou část [zkouška používání PC]. Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -

Změna ceny: 4.000 Kč/Kurz   [4.840 včetně DPH ]


4.840 Kč/KurzPouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci


Dotaz ke kurzu pro UP


Praha 10 - Praha, Strašnická 3165/1b 10200

Obchodník s realitami - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci (rekvalifikační kurz)
přesný datum a čas vám potvrdíme

Zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami. Zkouška má písemnou část [test], ústní část a praktickou část [zkouška používání PC]. Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -

Změna ceny: 4.000 Kč/Kurz   [4.840 včetně DPH ]


4.840 Kč/KurzPouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci


Dotaz ke kurzu pro UP


BRNO - Černá pole - Jihomoravský kraj, Třída gen. Píky 7 61300

Obchodník s realitami - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci (rekvalifikační kurz)
přesný datum a čas vám potvrdíme

Zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami. Zkouška má písemnou část [test], ústní část a praktickou část [zkouška používání PC]. Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -

Změna ceny: 4.000 Kč/Kurz   [4.840 včetně DPH ]


4.840 Kč/KurzPouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci


Dotaz ke kurzu pro UP


Praha 10 - Praha, Strašnická 3165/1b 10200

Obchodník s realitami - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci (rekvalifikační kurz)
přesný datum a čas vám potvrdíme

Zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami. Zkouška má písemnou část [test], ústní část a praktickou část [zkouška používání PC]. Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -

Změna ceny: 4.000 Kč/Kurz   [4.840 včetně DPH ]


4.840 Kč/KurzPouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci


Dotaz ke kurzu pro UP


BRNO - Černá pole - Jihomoravský kraj, Třída gen. Píky 7 61300

Obchodník s realitami - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci (rekvalifikační kurz)
přesný datum a čas vám potvrdíme

Zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami. Zkouška má písemnou část [test], ústní část a praktickou část [zkouška používání PC]. Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -

Změna ceny: 4.000 Kč/Kurz   [4.840 včetně DPH ]


4.840 Kč/KurzPouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci


Dotaz ke kurzu pro UP
- 20.04.2018

Praha Praha


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Obchodník s realitami - Praha (rekvalifikační kurz)
Termín konání jednotlivých částí:
01.)       13.-15.3.2018
02.)       20.-22.3.2018
03.)       10.-12.4.2018
04.)       17.-20.4.2018  

[PODOBNÝ KURZ]

Rekvalifikační kurz odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami.

Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  k provádění profesní rekvalifikace  prostřednictvím tohoto  kurzu.

Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou (zkouška je v ceně kurzu)- sleva pro členy ARK ČR Kč - CZK Termín konání jednotlivých částí:
01.)       13.-15.3.2018
02.)       20.-22.3.2018
03.)       10.-12.4.2018
04.)       17.-20.4.2018  

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -

Změna ceny: 17.800 Kč/Kurz   [ Osvobozené od DPH ]


17.800 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 20.04.2018

Praha Praha 10, Strašnická 3165 - 1b

Obchodník s realitami (rekvalifikační kurz)
přesný datum a čas vám potvrdíme

Termíny:
* 13.-15.3.2018
* 20.-22.3.2018
* 10.-12.4.2018
* 17.-20.4.2018

Cena rekvalifikačního kurzu je včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou. Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč [+DPH].
* Absolvování tohoto kurzu včetně úspěšného složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti podstatně zvýší vaši prestiž vůči klientům i obchodním partnerům.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -
17.800 Kč/Kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Praha 10 - Praha, Strašnická 3165/1b 10200

Obchodník s realitami - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci (rekvalifikační kurz)
přesný datum a čas vám potvrdíme

Zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami. Zkouška má písemnou část [test], ústní část a praktickou část [zkouška používání PC]. Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -

Změna ceny: 4.000 Kč/Kurz   [4.840 včetně DPH ]


4.840 Kč/KurzPouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
BRNO - Černá pole - Jihomoravský kraj, Třída gen. Píky 7 61300

Obchodník s realitami - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci (rekvalifikační kurz)
přesný datum a čas vám potvrdíme

Zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami. Zkouška má písemnou část [test], ústní část a praktickou část [zkouška používání PC]. Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Zkouška -

Změna ceny: 4.000 Kč/Kurz   [4.840 včetně DPH ]


4.840 Kč/KurzPouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci


Dotaz ke kurzu pro UPDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Obchodník | realitami
 Pořadatel kurzu: Asociace realitních kanceláří ČR

Asociace realitních kanceláří České republiky [resp. její společnost Informační centrum ARK, spol. s r.o.] pořádá již od r. 1992 pro všechny zájemce kurzy a semináře zaměřené na obchodování s nemovitostmi a na správu nemovitostí. ...dále viz: Asociace realitních kanceláří ČR
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Obchodník s realitami
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68822


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Obchodník s realitami - rekvalifikační kurz


 • 19.12.2017 Praha 10 - Obchodník s realitami  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci
   ... cena: 4.000 Kurz/Kč bez DPH Asociace realitních kanceláří ČR

 • 08.01.2018 Praha 10 - Obchodník s realitami  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci
   ... cena: 4.000 Kurz/Kč bez DPH Asociace realitních kanceláří ČR

 • 16.01.2018 BRNO - Černá pole - Obchodník s realitami  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci
   ... cena: 4.000 Kurz/Kč bez DPH Asociace realitních kanceláří ČR

 • 19.02.2018 Praha 10 - Obchodník s realitami  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci
   ... cena: 4.000 Kurz/Kč bez DPH Asociace realitních kanceláří ČR

 • 22.02.2018 BRNO - Černá pole - Obchodník s realitami  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci
   ... cena: 4.000 Kurz/Kč bez DPH Asociace realitních kanceláří ČR

 • 13.03.2018 - 20.04.2018 Praha - Obchodník s realitami Asociace realitních kanceláří ČR

 • Březen 2018 Praha 10 - Obchodník s realitami  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci
   ... cena: 4.000 Kurz/Kč bez DPH Asociace realitních kanceláří ČR

 • Březen 2018 BRNO - Černá pole - Obchodník s realitami  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro prefesní kvalifikaci
   ... cena: 4.000 Kurz/Kč bez DPH Asociace realitních kanceláří ČR


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Obchodník s realitami


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Za co vděčíme lužním lesům

  vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
  2017-03-03 


  [?]

  Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

  kurzy rekvalifikace
  2017-11-25 


  [?]

  Online kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2017-10-01 


  [?]

  Payot Krása je hlavním cílem

  vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
  2017-03-02 


  [?]

  Kurzy landkitingu Statenice

  kurzy rekvalifikace
  2017-08-28 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info