REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # TKANI TAPISERII VLASTNI TVORBA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Tkaní tapisérií - vlastní tvorbaCena kurzu:
    ... bez DPH: 1.975 Kč/kurz
    ... včetně DPH: 2.390 Kč/kurz


Nástěnné koberce - tapiserie zdobí interiéry již od starověku. Vývojově souvisí s nástěnnou malbou a na jejich návrzích se vždy podíleli významní malíři. Pokud si chcete zkrášlit svůj byt a nebo dát někomu hezký dárek, který jste sami vlastníma rukama vyrobili, přihlaste se do našeho kurzu Tkaní tapisérií - vlastní tvorba. V tomto kurzu si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte vlastní tapisérii. Kurz je určen pro zájemce, kteří absolvovali základní kurz Tkaní tapisérií. ... © ACZ, vzdělávací centrum
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Tkaní tapisérií - vlastní tvorba ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Tkaní tapisérií - vlastní tvorba s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova), • vybrané účetní operace (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a
online , eLearning
 > Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Jak přispět k tomu, aby workshopy, porady, diskuze či jiná skupinová pracovní setkání byla skutečně efektivní? Facilitujte!
Praha 8 , Praha
 > Jak řídit firemní skupinová setkání a workshopy - Umění facilitace

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Zaměření kurzu Kurz je určen těm, kteří si chtějí vytvořit vlastní databázovou aplikaci, případně se rozhodli svoji stávající databázi upravit a doplnit dle svých požadavků. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.
Brno , Jihomoravský kraj
 > MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VYPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NS (9.
Praha , Praha
 > Dvoudenní seminář: Společné jmění manželů a spoluvlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz je určen začínajícím vývojářům a společnostem zabývajícím se tvorbou Android aplikací. V rámci školení se seznámíte se základními technikami potřebnými pro vytváření příjmů z vlastních mobilních aplikací (prodej licencí, reklama, apod.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Jak zpeněžit vlastní Android™ aplikace

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Odborný program semináře: * přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu, předkupní právo apod. ) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soud
Praha , Praha
 > Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu včetně aktuální rozhodovací praxe NS

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Tento kurs je navržen pro začátečníky, kteří si chtějí umět postavit svůj vlastní IAAS (Infrastructure As A Service) cloud. Unikátnost tohoto kurzu spočívá v použití co největšího podílu OpenSource řešení, integrací různého existujícího/nového hardwarového vybavení a integrací několika virtualizačních technologií do jediného funkčního celku.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Cloud – postavte si vlastní IAAS cloud

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Chcete odhalit své možnosti a meze a lépe vnímat své okolí? Cílem workshopu je tvořivou cestou nabídnout příležitost vnímání sebe sama a odhalení vlastních zdrojů.
Praha 8 , Praha
 > Tvořivostí k vlastnímu rozvoji a motivaci - Artefiletika

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Vlastnictví bytů a podílové spoluvlastnictví Prodej podílů, koupě, pronájem – spolupodílnictví, jak na to? Nejste si jisti?
Praha , Praha
 > Vlastnictví bytů a podílové spoluvlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Obhajte své názory, prosaďte se a buďte v práci sebejistější a spokojenější Máte dobré nápady, ale nedaří se vám je prosadit? Bojíte se říci „ne“, a tak se potýkáte se stresem a nadměrnou pracovní zátěží?
Brno , Jihomoravský kraj
 > Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Na tomto semináři zjistíte, kdy a v jakých oblastech a situacích na vás stres nejvíce působí. Dozvíte se, jak plíživý je syndrom vyhoření, komu hrozí a jak mu předejít.
Praha , Praha
 > Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační techniky a zvyšování vlastní odolnosti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další uživatele žebříků a provozovatele ocelových konstrukcí. Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č.
Pracoviště účastníka školení , ČR -- místo bude upřesněno --
 > ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regálů bez prokazatelného určení nosnosti a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na regály ve smyslu platných ČSN. Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky,
Praha , Praha
 > INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů.

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další uživatele žebříků a provozovatele ocelových konstrukcí. Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č.
České Budějovice , Jihočeský kraj
 > ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Po instruktáži, ve které Vás zasvětíme do ježdění se psím spřežením, si vyzkoušíte jízdu na saních tažených saňovými psy. Po celou dobu řídíte sami spřežení o šesti, až osmi psech.
(Vrchlabí, Pec pod Sněžkou) , Královohradecký kraj
 > Aljašským musherem na vlastní kůži

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz je vhodný pro každého, protože každý si může v průběhu života vybudovat sebedůvěru. Můžeme ji zvyšovat a rozvíjet, bez ohledu na věk.
Praha , Praha
 > Jak využívat vlastní zdroje - sobota

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na ruční vozíky ve smyslu platných ČSN. Vypracování provozní dokumentace a místních provozních bezpečnostních předpisů.
Praha , Praha
 > KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro  Uživatele ručních vozíků.

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na žebříky ve smyslu platných ČSN. Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí.
Praha , Praha
 > KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM  ZAŠKOLENÝM  ZAMĚSTNANCEM

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
„Kdokoliv se přestane učit, je starý, ať už ve dvaceti nebo v osmdesáti. Kdokoliv se stále učí, je mladý.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
TWI Institute Czech Republic a BIKE FUN International s. r.
Areál Tatry 1445 - 2, Kopřivni , Celá ČR
 > Setkání se špičkami - TWI ve výrobě

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody - Předmět bytového spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb.
Praha , Praha
 > Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, praktické problémy a jejich řešení + informace o připravované novele OBČZ a projednávané novele zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodin

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - ZOZ-1 - 2018 Akreditace: MV : Cílem semináře je získání, upevnění a zvýšení znalostí a dovedností, které jsou třeba pro výkon správních činno
Praha , Praha
 > Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část

[?]


Tkaní tapisérií - vlastní tvorba

Téma kurzu: , Umělecké kurzy, Lidová řemesla, Specializované kurzy, Workshopy,

Přednáší ...

Akademická malířka Petra Kolínová, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném brodě a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor textilní výtvarnictví.


Program kurzu, obsah studia ...

Co se naučíte na kurzu Tkaní tapiserií - vlastní tvorba Cílem tohoto kurzu je utkat podle vlastního návrhu nebo podle cizí předlohy malý jednoduchý goblén či koberec. Kurz je určen pro zájemce, kteří absolvovali základní kurz Tkaní tapisérií. V kurzu Vám bude poskytnut veškerý potřebný materiál. Co budete do kurzu potřebovat? nůžky vidlička kladívko V kurzu si budete dotvářet vlastní rám na přípravu malé tapiserie. Materiály na rám jsou v ceně kurzu.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Kurz má celkem 12 vyučovacích hodin. Cena kurzu je 2.390 Kč s DPH. V ceně kurzu jsou zahrnut veškerý potřebný materiál a také teplé a studené nápoje.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Tkaní tapisérií - vlastní tvorba
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Tkaní tapisérií - vlastní tvorba


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Tkaní tapisérií - vlastní tvorba
[?]Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Tkaní | tapisérií | vlastní | tvorba
 Pořadatel kurzu: ACZ, vzdělávací centrum

Vzdělávací centrum ACZ nabízí:
 • kurzy osobního rozvoje [asertivita, komunikační a prezentační dovednosti, rétorika, time management, zvládání stresu, emoční inteligence]
 • rekvalifikační kurzy včetně zkoušek NSK [pracovník v sociálních službách, asistentka-sekretářka, lektor dalšího vzdělávání, personalista, účetnictví, vizážistika, základy podnikání a počítačové rekvalifikace ]
 • zájmové kurzy [zahradní a bytová architektura, dramatická průprava, muzikoterapie, vizážistika, grafologie]
 • tvůrčí kurzy [tvůrčí psaní, fotografie a film, tkaní tapisérií, patchwork, zdobení kraslic a perníčků, korálkování, kaligrafie a další]
 • počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé [MS Office, kurzy pro seniory, digitální fotografie]
...dále viz: ACZ, vzdělávací centrum
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68690


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Tkaní tapisérií - vlastní tvorba

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Tkaní tapisérií - vlastní tvorba
[?]


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info