Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # RIZENI RIZIK V PROJEKTECH

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Řízení rizik v projektechCena kurzu:
    ... bez DPH: 6.800 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 8.228 Kč/Kurz


Každý projekt je ze své podstaty vystaven nadprůměrnému riziku. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika a příležitosti významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle projektu. V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a naučíte se konkrétní praktické techniky. * Každý projekt je ze své podstaty vystaven nadprůměrnému riziku. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika a příležitosti významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle projektu. V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a naučíte se konkrétní praktické techniky. Základy metodického řízení projektů Základy metodického řízení projektů Vyjasnění pojmů v řízení projektových rizik Nástroje pro efektivní správu rizik Doporučené techniky pro identifikaci a vyhodnocení Opatření proto rizikům a jejich implementace Řízení změn v projektu Zásady krizového řízení Odpovědnosti a komunikace Softwarová podpora ... © ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Řízení rizik v projektech ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Řízení rizik v projektech s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Praha 2 , Praha
 > Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Obsah semináře: * Osoby v celním řízení * Celní prohlášení a rozhodnutí * Zjednodušení celních postupů a formalit * Clo, celní dluh a jistota * Hlavní faktory ovlivňující výši cla (celní hodnota, klasifikace zboží, původ zboží, zvláštní celní režimy) * Brexit a jeho dopady na obchod se zb
Praha , Praha
 > Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik a zvyšováním kvality managementu. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem, především těmi, kterým
Praha 2 , Praha
 > Audit personálních rizik

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV : Cíl semináře: Představení základního rámce nastaven
Praha , Praha
 > Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF, 2+1 zdarma!

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody.
Praha , Praha
 > Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt; Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik.
Praha 4 , Praha
 > Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Pro všechny úrovně Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky, vč. garantů správného výběru dodavatelů (resp.
Praha 2 , Praha
 > Audit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, interní vyšetřovatele, vyšetřovatele podvodů v organizaci. Cíl semináře Seznámit účastníky s bezpečnostními riziky a s typy protiprávního jednání interních zaměstnanců společnosti.
Praha 2 , Praha
 > Člověk – největší bezpečnostní riziko

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně absolvují zkoušku z odborné způsobilosti u naší společnosti akreditované u MPSV vystavíme „Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č.
Praha 4 , Praha
 > Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují řízení rizik nebo monitorování procesu práce s riziky. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na systému řízení rizik v subjektech veřejné správy.
Praha 2 , Praha
 > Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze 4. 4. 2016 Metodika řízení rizik ve veřejné správě

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: Splňují vaše krizové plány standardy aktuálních metodických pokynů MŠMT, anebo jsou neúplné a zastaralé? Máte aktuální přehled o prioritách České školní inspekce v oblasti rizikového chování ve školách?
Praha , Praha
 > Česká školní inspekce od A do Z a problematika rizikového chování ve školách, 2+1 zdarma!

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Zaměření kurzu: Účastníci se naučí rychle a efektivně získávat informace na Internetu, osvojí si pokročilé využívání služeb a dalších možností, které síť Internet nabízí. V kurzu se účastníci seznámí na příkladech z praxe i s riziky práce na internetu, typy útoků a možnostmi zneužití informací.
Praha , Praha
 > Internet – pokročilé využití a rizika

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Cíl semináře Nabídneme případovou studii řízení rizik ve firmě, ve veřejné správě s provázaností na provádě
Praha 2 , Praha
 > Případová studie řízení rizik a interního auditu

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu.
Praha , Praha
 > Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů, 2+1 zdarma!

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Odborný program semináře: * Obecné zásady porušení rozpočtové kázně v souladu se zákonem č. 250 - 2000 Sb.
Praha , Praha
 > Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Pro všechny úrovně Určeno pro Risk manažery, interní auditory, analytiky rizik a další vedoucí pracovníky zabývající se problematikou implementace a fungování systému řízení rizik ve společnosti. Cíl semináře Seznámit posluchače s praktickými zkušenostmi z implementace
Praha 2 , Praha
 > Zavedení řízení rizik – případová studie

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Pro všechny úrovně Určeno pro Vedoucí pracovníky, risk manažery, interní auditory, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s principy řízení rizik a os
Praha 2 , Praha
 > Řízení rizik

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení operačního rizika a rizik IS - IT v bankách a dalších finančních institucích. Cíl semináře Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího operační riziko.
Praha 2 , Praha
 > Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci operačních rizik na národní a EU úrovni

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
=gt; Získáte přehled o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení v oblasti managementu rizik vyplývajících ze současné legislativy. Posouzení a snížení rizika podle ČSN EN ISO 12100.
Praha 4 , Praha
 > Posuzování a snižování rizik strojních zařízení

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Chcete se seznámit s pracovními rolemi vhodnými pro řízení rizik? Víte, co a jakou výhodu znamená Operational Excellence?
Praha , Praha
 > Efektivní řízení rizik od základů

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV : Cíl semináře: Představení základního rámce nastaven
Praha , Praha
 > Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF, 2+1 zdarma!

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt; Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik.
Praha 4 , Praha
 > Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ


Řízení rizik v projektech

Téma kurzu: PPR, Řízení projektů a týmů, Systémy řízení a ISO, Řízení výroby a jakosti,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Program kurzu, obsah studia ...

Předpokládané znalosti:


Obsah kurzu/školení

Každý projekt je ze své podstaty vystaven nadprůměrnému riziku. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika a příležitosti významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle projektu. V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a naučíte se konkrétní praktické techniky.

  • Základy metodického řízení projektů
  • Základy metodického řízení projektů
  • Vyjasnění pojmů v řízení projektových rizik
  • Nástroje pro efektivní správu rizik
  • Doporučené techniky pro identifikaci a vyhodnocení
  • Opatření proto rizikům a jejich implementace
  • Řízení změn v projektu
  • Zásady krizového řízení
  • Odpovědnosti a komunikace
  • Softwarová podpora


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Každý projekt je ze své podstaty vystaven nadprůměrnému riziku. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika a příležitosti významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle projektu. V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a naučíte se konkrétní praktické techniky.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Řízení rizik v projektech
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Řízení rizik v projektech


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Řízení rizik v projektechDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Řízení | rizik | projektech
 Pořadatel kurzu: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ICT Pro - profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií

STABILITA A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ ICT
ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího střediska je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro posluchače z mnoha desítek firem.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB – ŠIROKÉ PORTFOLIO SLUŽEB A KURZY IT
Nabízíme počítačové kurzy a školení IT pro uživatele, programátory, grafiky, správce sítí a systémů a další IT profesionály a to od uživatelských kurzů až po vysoce odborná školení top IT experty. Jedná se asi o 500 druhů školení a kurzů Microsoft, IBM, HP, Blue Coat, Cisco, Juniper, Fortinet, VMware, Oracle, Citrix, Check Point, Sun, Novell, SAP, Avaya, 3COM, Nortel a dále pak Linux - Unix, Tru64, Open VMS, Networking, Internetworking, bezpečnost IT, etický hacking, komunikační a VoIP technologie, ITIL, Prince, normy ISO, grafika, DTP a CAD.
Vedle kurzů, školení a konzultační činnosti nabízí ICT Pro také IT podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a operačních systémů, dále pak tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a v neposlední řadě i v oblasti HW a správy síťových prvků.

KVALITNÍ TÝM ODBORNÍKŮ – CERTIFIKACE A KREDITY
Pro zajištění ICT služeb využíváme kvalitních profesionálů s bohatými zkušenostmi z každodenní praxe se správou rozsáhlých sítí a systémů, s vývojem náročných webových a desktopových aplikací a rovněž osvědčených z mnoha realizovaných ICT školení . Tito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady certifikací a technických titulů klíčových IT firem a svými zkušenostmi, hloubkou svojí erudice i šíří svého odborného záběru tak garantují nejen kvalitu a intenzitu poskytovaných služeb a školení , ale i patřičný nadhled a efektivní řešení ICT problémů v širokých souvislostech. ...dále viz: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68211


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Řízení rizik v projektech

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Řízení rizik v projektech


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

studium rekvalifikace
2019-01-16 


[?]

Kurzy | Vegmania.cz

kurzy rekvalifikace
2019-03-04 


[?]

Kurzy Znojmo

kurzy rekvalifikace
2019-02-23 


[?]

Kurzy Liberec

kurzy rekvalifikace
2019-02-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info