REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ELEKTRONICKA EVIDENCE TRZEB

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Elektro a energetika > ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEBCena kurzu:
    ... bez DPH: 1.900 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.299 Kč/Kurz


Určeno pro podnikatele, kteří se chtějí seznámit s problematikou evidence tržeb. Cíl: Seznámit podnikatele se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, kterým se zavádí povinnost on-line evidence plateb v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem. Seminář bude koncipován tak, aby seznámil zúčastněné s celým procesem evidence tržeb. Součástí semináře budou i příklady aplikace jednotlivých ustanovení v praxi. Obsah: * Evidovaná tržba * Jaké tržby bude podnikatel evidovat * Jaké tržby budou z evidence vyloučené * Postupný náběh evidence tržeb * Zahájení evidence v návaznosti na legislativní stav zákona a vykonávanou činnost, ze které tržby plynou, tj. jaké tržby budou evidovány v jednotlivých fázích * Jak bude evidence tržeb probíhat * Co podnikatel pro evidenci tržeb potřebuje (HW a SW) * Evidence tržeb v běžném – on-line režimu * Evidence tržeb v běžném – off-line režimu * Evidence tržeb ve zjednodušeném – off-line režimu * Rozsah údajů zasílaných správci daně a údaje uváděné na účtence * Co musí podnikatel udělat před zahájením evidence tržeb * Jak a kde získá podnikatel autentizační údaj pro vstup na portál správce daně * Jaké údaje o provozovnách bude oznamovat * Jakým způsobem získá certifikát pro evidenci tržeb * Diskuze – odpovědi na dotazy ... © Studio W
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky?
online , eLearning
 > Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Neuvedeno * • základní pojmy z daňového řádu, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci, • elektronický podpis a jak jej používat, • kdy je možné komunikovat bez zaručeného elektronického podpisu, • datové schránky - zřízení a používání, • daňová informační
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Neuvedeno * • kdo a od kdy musí evidovat tržby, • co to je - Evidovaná tržba, • co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb, • výjimky z evidence tržeb, • změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET, • evidence tržeb u neziskových subjektů, • subjekty vyloučené z evidence tržeb, • časový
online , eLearning
 > Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Povinná elektronická komunikace.
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Odborný program semináře: * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy * elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva * eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.
Praha , Praha
 > Nařízení  eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office.
Praha , Praha
 > PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV : Dnem 25. května 2018 nab
Brno , Jihomoravský kraj
 > Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů * Výkon spisové služby u veřejnoprávních původců (včetně podepisování dle eIDAS) * Skartační řízení a v
Praha , Praha
 > Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-628 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře: Diskutovat a řešit aktuální právní otázky použití elektronických dokumentů v soukromop
Praha , Praha
 > Elektronické dokumenty, právní jednání, podpisy a doručování ve  veřejné správě a soukromé sféře

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office.
Brno , Jihomoravský kraj
 > PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Elektronická komunikace je již nedílnou součástí našich životů. Denně je rozesláno 107 miliard pracovních e-mailů, jsme zahlceni množstvím informací a ne vždy je elekronická komunikace v náš prospěch.
Praha , Praha
 > Účinná elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Elektronická komunikace je již nedílnou součástí našich životů. Denně je rozesláno 107 miliard pracovních e-mailů, jsme zahlceni množstvím informací a ne vždy je elekronická komunikace v náš prospěch.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Účinná elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Rekvalifikační kurz :
Hlavním cílem rekvalifikačního kurzu Písemná a elektronická komunikace je výuka psaní hmatovou metodou [všemi deseti] na PC a úprava dokumentů.
Praha 5 , Praha
 > Kurz písemná a elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Program semináře: * Právní jednání na internetu - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - IP adresy * Elektronická kontraktace - sjednávání smluv elektronicky - závaznost smluv sjednaných elektron
Praha , Praha
 > Elektronizace v právu  - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Elektronická komunikace je již nedílnou součástí našich životů. Denně je rozesláno 107 miliard pracovních e-mailů, jsme zahlceni množstvím informací a ne vždy je elekronická komunikace v náš prospěch.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Účinná elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Elektronická komunikace je již nedílnou součástí našich životů. Denně je rozesláno 107 miliard pracovních e-mailů, jsme zahlceni množstvím informací a ne vždy je elekronická komunikace v náš prospěch.
Praha , Praha
 > Účinná elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Na semináři se seznámíte zejména s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb.
Praha , Praha
 > Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Hlavním cílem rekvalifikačního kurzu Písemná a elektronická komunikace je výuka psaní hmatovou metodou [všemi deseti] na PC a úprava dokumentů.
Praha 5 , Praha
 > Kurz písemná a elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office.
Praha , Praha
 > PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office.
Brno , Jihomoravský kraj
 > PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Rekvalifikační kurz :
Hlavním cílem rekvalifikačního kurzu Písemná a elektronická komunikace je výuka psaní hmatovou metodou [všemi deseti] na PC a úprava dokumentů.
Praha 5 , Praha
 > Kurz písemná a elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office.
Praha , Praha
 > PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora


ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Téma kurzu: DPH, Daně, Elektro a energetika, ,

Přednáší ...

Mgr. Kateřina PTÁKOVÁ, metodička Generálního finančního ředitelství Praha, odbor daní z příjmů, se zaměřením na evidenci tržeb


Obsah kurzu/školeníUrčeno pro podnikatele, kteří se chtějí seznámit s problematikou evidence tržeb.


Cíl: Seznámit podnikatele se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, kterým se zavádí povinnost on-line evidence plateb v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem. Seminář bude koncipován tak, aby seznámil zúčastněné s celým procesem evidence tržeb. Součástí semináře budou i příklady aplikace jednotlivých ustanovení v praxi.

Obsah:
* Evidovaná tržba
* Jaké tržby bude podnikatel evidovat
* Jaké tržby budou z evidence vyloučené
* Postupný náběh evidence tržeb
* Zahájení evidence v návaznosti na legislativní stav zákona a vykonávanou činnost, ze které tržby plynou, tj. jaké tržby budou evidovány v jednotlivých fázích
* Jak bude evidence tržeb probíhat
* Co podnikatel pro evidenci tržeb potřebuje (HW a SW)
* Evidence tržeb v běžném – on-line režimu
* Evidence tržeb v běžném – off-line režimu
* Evidence tržeb ve zjednodušeném – off-line režimu
* Rozsah údajů zasílaných správci daně a údaje uváděné na účtence
* Co musí podnikatel udělat před zahájením evidence tržeb
* Jak a kde získá podnikatel autentizační údaj pro vstup na portál správce daně
* Jaké údaje o provozovnách bude oznamovat
* Jakým způsobem získá certifikát pro evidenci tržeb
*

Diskuze – odpovědi na dotazy


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEBDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | ELEKTRONICKÁ | EVIDENCE | TRŽEB
 Pořadatel kurzu: Studio W

Po každém kurzu účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
* Pořádáme kurzy pro vzdělávání dospělých v oblastech: manažerské, komunikační a obchodní dovednosti, rozvoj osobnosti, kurzy pro asistentky, obchodní a pracovní právo, personalistika, mzdové a finanční účetnictví, daně. ...dále viz: Studio W
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-59871


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info