Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OSVEDCENI STROJVEDOUCIHO

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  

Osvědčení strojvedoucíhoCena kurzu:
    ... Cena kurzu není zadána


Kurz je navazující na kurz Licence strojvedoucího, určený pro strojvedoucí, kteří budou obsluhovat HDV – Motorová, Elektrická, nebo Speciální. ... © RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě
 


Osvědčení strojvedoucího

Téma kurzu: strojvedoucí, Doprava, logistika, Školení řidičů, ,

Určeno pro ...

Zájemce o získání Osvědčení strojvedoucího HDV

Minimální stupeň vzdělání pro zájemce je
* ukončené střední vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření pro přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze speciální, dráze lanové a vlečce a
* ukončené základní vzdělání pro přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze tramvajové a trolejbusové.

Přednáší ...

Lektoři z firmy: RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě


Program kurzu, obsah studia ...

Kurz je navazující na kurz Licence strojvedoucího, určený pro strojvedoucí, kteří budou obsluhovat HDV – Motorová, Elektrická, nebo Speciální.

Obsah kurzu je stanovený vyhláškou MD 16/ 2012 Sb. s minimálním počtem hodin teorie 160[včetně infrastruktury] + 12 týdnů jízdní výcvik. Závěrečná zkouška probíhá u dopravce, úspěšný uchazeč získá Osvědčení strojvedoucího.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Minimální počtem hodin teorie 160[včetně infrastruktury] + 12 týdnů jízdní výcvik.
* Nutná je zdravotní, psychická způsobilost a ukončené střední vzdělání v oboru elektro, dopravní, stavební nebo strojní.
* Závěrečná zkouška probíhá na Drážním úřadě.
* Úspěšný uchazeč získá Osvědčení strojvedoucího.


Kromě základního kurzu prvního osvědčení strojvedoucího [160 hod] přílohy č. 2 a 3, vyhlášky č. 16/2012 Sb., odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidla je možné se přihlásit na rozšířené a doplňkové kurzy a školení :
* Kurz rozšíření dalšího osvědčení strojvedoucího [40 hod]
* Jízdní výcvik pro první osvědčení strojvedoucího [12 týdnů]
* Jízdní výcvik pro další osvědčení strojvedoucího [1 týden]


Rozsah a obsah podrobných znalostí

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2012 Sb.


Rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu a rozsah a bsah školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů


1. Podrobné znalosti, dovednosti a postupy k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu
1.1. Zkoušky a kontroly drážního vozidla před odjezdem
1.1.1. Obstarání dokumentace k drážnímu vozidlu a kontrola nezbytného vybavení drážního vozidla včetně kontroly všech údajů uvedených v dokumentech umístněných v drážním vozidle.
1.1.2. Kontrola funkcí drážního vozidla.
1.1.3. Kontrola funkčnosti předepsaných ochranných a bezpečnostních zařízení.
1.1.4. Znalost činností běžné preventivní údržby drážního vozidla.
1.2. Znalost drážního vozidla
1.2.1. Znalost ovládacích a signalizačních prvků týkajících se trakce, brzdového systému a ařízení souvisejících s bezpečností provozu.
1.2.2. Znalost jednotlivých částí drážního vozidla, zejména znalost mechanické konstrukce, ávěsného a spřahovacího zařízení, pojezdového ústrojí, zabezpečovacího zařízení, zařízení pecifických pro hnací drážní vozidla a drážní vozidla tažená, palivové soustavy včetně nádrží  výfukového systému, systémů zaznamenávání jízd, elektrických systémů a systémů tlačeného vzduchu, sběračů proudu a vysokonapěťových systémů, komunikačních zařízení a rganizace cest, brzdového systému, trakčního řetězu, motoru, převodovky a způsobu značení dážních vozidel, zejména s ohledem na přepravu nebezpečných věcí.
1.3. Zkoušky brzd
1.3.1. Znalost mechanismů pro výpočet a kontrolu brzdného výkonu drážního vozidla a vlaku  jeho srovnání s požadavky na brzdný výkon předepsaný pro dráhu, na níž je drážní vozidlo a lak provozován.
1.3.2. Kontrola funkcí různých částí brzdného systému drážního vozidla a vlaku podle potřeby řed odjezdem, při zahájení jízdy a během jízdy.
1.4. Způsob jízdy a maximální rychlost vzhledem k charakteristikám tratě a druhu drážního ozidla a jeho zařízení
1.4.1. Schopnost seznámit se a analyzovat informace, které jsou strojvedoucímu poskytnuty řed odjezdem.
1.4.2. Určení způsobu jízdy a maximální rychlosti vlaku na základě proměnných údajů, jako sou omezení rychlosti, povětrnostní podmínky nebo změny signalizace.
1.4.3. Schopnost řídit vlak tak, aby nedocházelo k poškození infrastruktury nebo vozidla, zejména při používání řídicích systémů, brzd a při rozjíždění vozidla.
1.5. Poruchy drážního vozidla a odstraňování poruch
1.5.1. Schopnost zaznamenat neobvyklé skutečnosti ve vztahu k provozu vlaku.
1.5.2. Kontrola drážního vozidla a rozpoznání jeho případných poruch.
1.5.3. Schopnost odstranit poruchy drážního vozidla, pokud to dovoluje jejich závažnost a je ajištěna bezpečnost provozu a osob.
1.5.4. Znalost dostupných zabezpečovacích a komunikačních prostředků.
1.6. Mimořádné události
1.6.1. Zabezpečení drážního vozidla a vlaku po mimořádné události a zajištění pomoci sobám zúčastněným na mimořádné události.
1.6.2. Znalost postupů evakuace drážního vozidla a vlaku.
1.6.3. Rozpoznávání přepravovaných nebezpečných věcí a jejich určení na základě dokladů.
1.6.4. Posouzení, zda a za jakých podmínek může drážní vozidlo pokračovat v jízdě.
1.7. Zajištění vlaku proti pohybu
1.7.1. Schopnost zajistit, aby se vlak nebo jeho části neuvedl neočekávaně do pohybu.
1.7.2. Znalost opatření, kterými lze zastavit vlak nebo jeho části, které se neočekávaně uvedly o pohybu.

 

 

Dále viz: Vyhláška 16/2012 MD ČR

 

mdcr.cz/NR/rdonlyres/9866990B-909C-4158-903D-6E6BA4CF035E/0/162012odbzpusobilost.pdf

 


Informace o rekvalifikaci


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Osvědčení strojvedoucího
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Osvědčení strojvedoucího

Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Osvědčení | strojvedoucího
 Pořadatel kurzu: RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě

Česká firma působící v oblasti drážní dopravy. Dále se zabývá poskytováním školení , zkoušením strojvedoucích a provozního personálu v drážní dopravě.


* Jsme akreditované školicí středisko pro Licenci a Osvědčení strojvedoucího.
* Pro strojvedoucí nabízíme veškerý servis, který zahrnuje jak pravidelné, tak i mimořádné školení a zkoušení. Naši lektoři jsou odborně způsobilí s letitou praxi z řad provozních zaměstnanců. Po absolvování příslušného kurzu jsme schopni zajistit i vykonání zkoušek.
* Připravujeme ke zkouškám pro funkce vlakvedoucí, vozmistr, posunovač dle platných drážních předpisů.

Prioritou školicího střediska je vysoká odbornost, dynamičnost a spolehlivost všech absolventů zúčastněných našeho vzdělávacího procesu. Zabýváme se pravidelným, nebo mimořádným školení m pro funkce: strojvedoucí, vozmistr, posunovač, vlakvedoucí. Disponujeme moderně vybavenou učebnou s audiovizuální technikou. Kapacita učebny je 18 osob. Samozřejmostí je realizace výuky i ve Vašich prostorách po celé ČR.

Naše školicí středisko poskytující plný servis v oblasti školení a výkonu zkoušek v rozsahu předepsaném aktuálními zákony, vyhláškami a nařízeními pro vybrané profese v drážní dopravě ...dále viz: RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Osvědčení strojvedoucího
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-57983


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Osvědčení strojvedoucího 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 

Online kurzy - Love of Raw

kurzy rekvalifikace
2019-04-21 


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info