HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PODNIKOVY EKOLOG REKVALIFIKACNI KURZ AKREDITOVANY MSMT HRADEC KRALOVE LEDEN CERVEN

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  
Rekvalifikační-kurzy.info | Kvalita, EMS | Řízení podniku a strategické plánování | Rekvalifikační kurzy | Požární ochrana a ekologie | Vodní hospodářství > PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]

PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]Cena kurzu:
    ... 25.800 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti. Kurz je členěn dle jednotlivých oborů [ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.]. V rámci každého oboru bude proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a vyhrazen dostatečný prostor pro diskusi účastníků kurzu . ... © EMPLA spol. s r. o.
 


PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]

Téma kurzu: Kvalita, EMS, Řízení podniku a strategické plánování, Rekvalifikační kurzy, Požární ochrana a ekologie, Vodní hospodářství,

Určeno pro ...

Kurz je určen pro podnikové ekology, ale také pro ty, kteří se na výkon funkce podnikového ekologa teprve připravují. Kurz je vhodný pro pracovníky průmyslových podniků, kteří potřebují k výkonu své činnosti znalost povinností vyplývajících z legislativy ochrany životního prostředí a její uplatnění v praxi.

Přednáší ...

Na přednášení jednotlivých témat se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátů ČIŽP a referátů životního prostředí krajského úřadu a magistrátu, specialisté z odborných firem.


Program kurzu, obsah studia ...

Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem 2 až 3 týdnů. Kurz zakončuje kontrolní test a písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka.

ODBORNÁ NÁPLŇ KURZU:
* Legislativa ochrany životního prostředí - souh>
* Problematika pracovního prostředí
* Problematika znečištění ovzduší
* Ochrana vod před znečištěním
* Odpady, jejich využití a zneškodňování. Obaly.
* Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami a biologického monitoringu
* EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí
* Ochrana přírody a krajiny


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Vstupní požadavky - střední vzdělání zakončené maturitou
* Celková hodinová dotace kurzu činí 120 hodin.
* Způsob ukončení kurzu: Písemný test a obhajoba písemné práce na vybrané téma z oblasti ochrany životního prostředí.
* Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Podnikový ekolog [dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.].


Odborná náplň kurzu

1. Legislativa ochrany životního prostředí - souh>

2. Problematika pracovního prostředí
a) rizika na pracovišti - hodnocení a evidence, kategorizace prací, legislativa v ochraně veřejného zdraví
b) faktory fyzikální (hluk, vibrace, prašnost, tepelně vlhkostní poměry atd.); chemické a biologické faktory; ostatní faktory (ergonomie, fyzická zátěž atd.)
c) ochrana před škodlivými účinky hluku a vibrací; praxe v ochraně proti hluku
d) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, v praxi; požadavky na hygienu a bezpečnost práce a na vybavení pracovišť v souladu s touto vyhláškou

3. Problematika znečištění ovzduší
a) zákon o ovzduší a prováděcí předpisy v platném znění;
b) zdroje znečištění (mobilní, stacionární atd.); znečišťující látky
c) atmosféra; emise, imise a jejich měření; vliv škodlivin na zdraví lidí; technika omezování
d) kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší; výpočet poplatků; provozní evidence, souhrnná provozní evidence

4. Ochrana vod před znečištěním
a) základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi
b) základní dělení vod
c) ochrana vod před látkami škodlivými vodám; praktické zásady obecné ochrany vod; žádost o povolení k nakládání s vodami; výpočet poplatků; provozní řády; havarijní plány; kontroly skladů závadných látek
d) typy znečištění odpadních vod a možnosti jejich čištění; ekologické charakteristiky znečišťujících látek
e) úvod do techniky úpravy vody, úprava na vodu pitnou; úprava technologických a chladících vod; biologické a chemické čištění odpadních vod
f) možnosti optimalizace vodního hospodářství průmyslových podniků
g) spolupráce ekologa podniku s ekoanalytickou laboratoří, interpretace výsledků; analytické kontrolní procesy a měření průtoku odpadních vod; metodika analýzy vod

5. Odpady, jejich využití a zneškodňování; obaly
a) základní pojmy; legislativa v odpadovém hospodářství (Zákon o odpadech a prováděcí předpisy v platném znění)
b) nakládání s odpady - katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů; plán odpadového hospodářství původce
c) nebezpečné vlastnosti odpadů
d) zneškodňování odpadů, metody a technologická zařízení (skládky a skládkování odpadů; spalování odpadů; racionální nakládání s TKO; specifické postupy při zneškodňování průmyslových odpadů
f) metodiky analýzy pevných vzorků; výsledky analýzy pevných vzorků, vztahy mezi parametry, interpretace
g) Zákon o obalech; nakládání s obaly

6. Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami
a) Zákon o chemických látkách a související předpisy v platném znění; povinnosti oprávněných osob
b) klasifikace nebezpečných chemických látek; bezpečnostní listy, R, S, H, P-věty; balení a značení výrobků
c) prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
d) přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (ADR)
e) základy toxikologie
f) použití rozborů ekotoxikologických laboratoří v praxi ekologa podniku
g) biologický monitoring

7. EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí
a) EMAS, EMS; ekologický audit; environmentální účetnictví
b) hlukové a rozptylové studie; rizikové analýzy; posuzování vlivů na životní prostředí
c) zákon o integrované prevenci (IPPC) a prováděcí vyhlášky
d) ekonomika životního prostředí

8. Ochrana přírody a krajiny
a) zákon o ochraně přírody a krajiny
b) nové směry v technice ochrany životního prostředí


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.
- V případě zájmu o vyplnění podkladů pro úřad práce, pošlete nezávaznou přihlášku. Viz 'Dotaz ke kurzu pro UP' v sekci termíny kurzu (níže).certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]

Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | PODNIKOVÝ | EKOLOG | rekvalifikační | kurz, | akreditovaný | MŠMT | HRADEC | KRÁLOVÉ | [leden | červen]
 Pořadatel kurzu: EMPLA spol. s r. o.

Společnost EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové se zabývá pořádáním odborných seminářů, rekvalifikačních kurzů a konferencí z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Např.
  • - rekvalifikační kurz Podnikový ekolog, akreditovaný MŠMT
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-49930


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen] 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy - ENII-Nails

kurzy rekvalifikace
2020-04-28 


[?]

Kurzy | Matyldina stodola

kurzy rekvalifikace
2020-04-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info