HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # MZDOVE UCETNICTVI PRO PERSONALISTY

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.150 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.392 Kč/Kurz


Neuvedeno * PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST: • Druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr. • Dovolená – její nárok – kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP. • Přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru – zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. • Odstupné dle ZP a nad ZP – dopad do mzdových nákladů. • Konkurenční doložka – její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně. • Potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci – jejich pořadí – externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy. • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – změny v zákoně o zaměstnanosti – plnění OZP za kalendářní rok. MZDOVÁ OBLAST: • Daň z příjmů ze závislé činnosti – prohlášení, daňové slevy, daňové zvýhodnění v roce 2015, příjmy osvobozené od daně, RZD – roční zúčtování. • Potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ. • Dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince. • Zdravotní pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno – neplacené volno a neomluvená absence – změny. • Sociální pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění – účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba. • Důchodové spoření – účast, sazba, odvod, měsíční hlášení, maximální vyměřovací základ, samovyměření, penále, úroky z prodlení – ukončení důchodového spoření. • Důchodové pojištění a ELDP – dopad do ELDP zadávání pracovně právních vztahů do SW – souběhy, četnost v daném roce. • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Mzdové účetnictví, Personální strategie a politika, Servery, middleware a PC hardware

Určeno pro ...

URČENO: Zaměstnancům zodpovědným za personální práci – personalistům, kumulovaným pozicím personalista – mzdový účetní, vedoucím zaměstnancům. PŘÍNOS: Po absolvování on-line kurzu budete vědět, čím vším jsou z personální oblasti ovlivňované mzdové náklady.

Přednáší ...


Vladislava Dvořáková, DiS.
mzdová a personální auditorka


Obsah kurzu/školení


PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST:

Druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr.

Dovolená – její nárok – kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP.

Přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru – zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Odstupné dle ZP a nad ZP – dopad do mzdových nákladů.

Konkurenční doložka – její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně.

Potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci – jejich pořadí – externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – změny v zákoně o zaměstnanosti – plnění OZP za kalendářní rok.
MZDOVÁ OBLAST:

Daň z příjmů ze závislé činnosti – prohlášení, daňové slevy, daňové zvýhodnění v roce 2015, příjmy osvobozené od daně, RZD – roční zúčtování.

Potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ.

Dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince.

Zdravotní pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno – neplacené volno a neomluvená absence – změny.

Sociální pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění – účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba.

Důchodové spoření – účast, sazba, odvod, měsíční hlášení, maximální vyměřovací základ, samovyměření, penále, úroky z prodlení – ukončení důchodového spoření.

Důchodové pojištění a ELDP – dopad do ELDP zadávání pracovně právních vztahů do SW – souběhy, četnost v daném roce.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) (seminář)


- - - - - kód: D1542020 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.392 Kč/Kurz


- 18.04.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) (kurz)
17. – 18. 4. 2019; 9:00–14:00

17. – 18. 4. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1904090 - 3 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 190409A - 7 201 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190409B - 10 233 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190409C - 12 886 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.586 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (seminář)
31. 5. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje obtížné případy a obdržíte obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů.
* Mzdy, platy a odměny: Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou
nařízení vlády č. 567/2006 Sb., od 1. 1. 2019 a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou
podrobné příklady – příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost
směnné provozy a příplatky
nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně
příplatek za vedení, další příplatky u platu
názorné příklady. Průměrný výdělek: Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku
pravděpodobný výdělek
zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do jiného rozhodného období než čtvrtletí
průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti
průměrný výdělek versus úřad práce
názorné ukázky výpočtů. Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2019: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky
dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle zákoníku práce a občanského zákoníku
postup výpočtu srážky podle občanského soudního řádu
pořadí provádění srážek – přednostní/nepřednostní pohledávky
datová schránka a určení pořadí pohledávek
insolvence fyzické osoby
součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného
praktické příklady. Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění: Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny
výpočet pojistného na SZ a ZP – příklady
specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu
dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu
vyměřovací základ
započitatelnost příjmů
maximální vyměřovací základ a pojistné. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění: Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů
povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy
výpočty dávek nemocenského pojištění – peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a otcovské – podmínky nároku na jednotlivé dávky. Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018. Malý rozsah a účast na nemocenském pojištění. Daň ze závislé činnosti v roce 2019: Formy daně – srážková, zálohová
zjištění základu daně
výpočet mzdy, platu, do základu daně
slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka
daňový bonus
tiskopisy pro rok 2019
samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny
celá řada názorných postupů. Dotazy a diskuze.

31. 5. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 190301 0 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190301 A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190301 B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190301 C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 28.08.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) (kurz)
27. – 28. 8. 2019; 9:00–14:00

27. – 28. 8. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1904100 - 3 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 190410A - 7 201 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190410B - 10 233 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190410C - 12 886 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.586 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | MZDOVÉ | ÚČETNICTVÍ | PRO | PERSONALISTY | (záznam | DVD)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-49699


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)


 • Březen 2019 online - MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) 1. VOX a.s.

 • 17.04.2019 - 18.04.2019 Praha - MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
   ... cena: 3.790 Kurz/Kč bez DPH 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)


 • [?]

   

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

  studium rekvalifikace
  2019-01-16 


  [?]

  Kurzy | Vegmania.cz

  kurzy rekvalifikace
  2019-03-04 


  [?]

  Kurzy Znojmo

  kurzy rekvalifikace
  2019-02-23 


  [?]

  Kurzy Liberec

  kurzy rekvalifikace
  2019-02-13 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info