REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NEMOCENSKE POJISTENI A POJISTNE NA SOCIALNIM ZABEZPECENI 2018 ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Mzdy, sociální a zdravotní pojištění | Účetnictví obecně | Kurzy on-line ve virtuální učebně | Systémy řízení a ISO > Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line)

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.650 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.997 Kč/Kurz


Neuvedeno * • Změny proběhlé v roce 2017: v nemocenském pojištění; v pojistném na sociální zabezpečení. • Nemocenské pojištění („NP“) v roce 2018: Aktuální legislativní situace; Změny v posuzování účasti na nemocenském pojištění (okruh pojištěných osob, obecné podmínky účasti na NP, účast na NP v zaměstnání malého rozsahu“, dohody o provedení práce, povinnosti zaměstnavatele při „přihlašování“ a „odhlašování“ zaměstnanců; Stávající dávky nemocenského pojištění (okruh dávek, změny v podmínkách nároku na stávající dávky NP, výše dávek a nové redukční hranice pro dávky NP a náhradu mzdy, uplatnění nároku na dávky, výplata dávek, povinnosti zaměstnavatele související s výplatou dávek NP; Nové dávky nemocenského pojištění (otcovská (okruh oprávněných, podmínky nároku, výše dávky, pohyb dokladů), dlouhodobé ošetřovné (okruh oprávněných, podmínky nároku, možnost vystřídání, uplatňování nároku na dávku); Elektronická neschopenka a změny s ní související. • Změny v pojistném na sociální zabezpečení: Poplatníci pojistného a odvod pojistného; Vyměřovací základ (vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele, maximální vyměřovací základu); Povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SZ; Osoby samostatně výdělečně činné – změny přinesené technickou novelou (pojem OSVČ v důchodovém pojištění, podmínky účasti na důchodovém pojištění, povinnosti OSVČ, placení pojistného na důchodové pojištění nemocenské pojištění OSVČ). • Diskuse, odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line)

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Systémy řízení a ISO,

Určeno pro ...

URČENO Webinář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců, pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které pro ně zpracovávají účetnictví, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku. PŘÍNOS Jako každý rok, dochází k 1. lednu 2018 v systému nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení ke změnám, byť dílčím, které jejich provádění ovlivní. V průběhu roku 2018 pak nabydou účinnosti změny podstatně významnější: budou zavedeny nové dávky nemocenského pojištění, otcovská a dlouhodobé ošetřovné, v rámci tzv. technické novely dojde k celé řadě dalších dílčích změn týkajících se jak zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a budou probíhat práce na přípravě tzv. elektronické neschopenky. Účelem webináře je na tyto změny upozornit a především podrobně vyložit nově přijatou právní úpravu s upozorněním na problémová místa a rizika chyb.

Přednáší ...


JUDr. František Vlasák
MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného


Obsah kurzu/školeníZměny proběhlé v roce 2017: v nemocenském pojištění; v pojistném na sociální zabezpečení.

Nemocenské pojištění („NP“) v roce 2018: Aktuální legislativní situace; Změny v posuzování účasti na nemocenském pojištění (okruh pojištěných osob, obecné podmínky účasti na NP, účast na NP v zaměstnání malého rozsahu“, dohody o provedení práce, povinnosti zaměstnavatele při „přihlašování“ a „odhlašování“ zaměstnanců; Stávající dávky nemocenského pojištění (okruh dávek, změny v podmínkách nároku na stávající dávky NP, výše dávek a nové redukční hranice pro dávky NP a náhradu mzdy, uplatnění nároku na dávky, výplata dávek, povinnosti zaměstnavatele související s výplatou dávek NP; Nové dávky nemocenského pojištění (otcovská (okruh oprávněných, podmínky nároku, výše dávky, pohyb dokladů), dlouhodobé ošetřovné (okruh oprávněných, podmínky nároku, možnost vystřídání, uplatňování nároku na dávku); Elektronická neschopenka a změny s ní související.

Změny v pojistném na sociální zabezpečení: Poplatníci pojistného a odvod pojistného; Vyměřovací základ (vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele, maximální vyměřovací základu); Povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SZ; Osoby samostatně výdělečně činné – změny přinesené technickou novelou (pojem OSVČ v důchodovém pojištění, podmínky účasti na důchodovém pojištění, povinnosti OSVČ, placení pojistného na důchodové pojištění nemocenské pojištění OSVČ).Diskuse, odpovědi na dotazy.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (seminář)
21. 11. 2018; 9:00–19:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete mít přehled o nejvýznamnějších změnách, které nastaly v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění. Na semináři lektoři upozorní na nejčastější chyby a nejasnosti z nich vyplývající. Seznámíte se se změnami, které v této oblasti nastanou od 1. 1. 2019.
* 9:00–12:15
Nemocenské pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019
JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace
účast na nemocenském pojištění
okruh pojištěných osob
podmínky účasti na nemocenském pojištění
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. Dávky NP: Podmínky nároku na dávky NP
výše dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
povinnosti zaměstnavatele v NP. 13:00–15:45
Pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a změny pro rok 2019
Mgr. Šárka Chotěborská Aktuální informace z legislativy
poplatníci pojistného a odvod pojistného
vyměřovací základy
sazby pojistného
maximální vyměřovací základ
přehled o výši pojistného – změny
přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.

Diskuze, odpovědi na dotazy. 16:00–19:00
Důchodové pojištění v praxi organizací – aktuálně a změny pro rok 2019
Jana Dorčáková Okruh pojištěných osob
jednotlivé druhy důchodů a jejich výše
úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění. Vedení ELDP: Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce
vzorové příklady
nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti. Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody: Používané tiskopisy
další aktuální informace.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

21. 11. 2018; 9:00–19:00 - - - - - kód: 1807210 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 180721A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180721B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180721C - 10 166 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 (seminář)
22. 1. 2019; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení tvoří důležitou část povinností, které právní předpisy ukládají zaměstnavateli. Účelem semináře je upozornit posluchače na problémy v těchto oblastech, vysvětlit nové právní úpravy a popsat změny, které v systému nastanou od 1. 1. 2019. Lektor semináře se přímo podílí na tvorbě těchto právních předpisů.
* NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ:
účast na nemocenském pojištění (základní pojmy, podmínky účasti a průběh pojištění v „obecném“ zaměstnání, v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce,
dávkový systém nemocenského pojištění (přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky),
nemocenské (okruh oprávněných, dočasná pracovní neschopnost, podpůrčí doba základní a u poživatelů důchodu, podmínky poskytování nemocenského),
peněžitá pomoc v mateřství (okruh oprávněných, podmínky nároku při porodu dítěte a při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, střídání oprávněných, délka a podmínky jejího poskytování),
ošetřovné (okruh oprávněných, podmínky nároku při ošetřování nemocného člena rodiny a při péči o zdravé dítě, podpůrčí doba, podmínky poskytování dávky),
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
otcovská (okruh oprávněných, podmínky nároku – porod dítěte či převzetí dítěte, délka otcovské, podmínky poskytování),
dlouhodobé ošetřovné (okruh oprávněných, podmínky nároku u ošetřované osoby a u ošetřující osoby, vztah ošetřovaného a ošetřujícího, podpůrčí doba, podmínky poskytování, střídání oprávněných),
výpočet dávek nemocenského pojištění (stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, vyloučené dny, redukce denního vyměřovacího základu, výše jednotlivých dávek),
vyplácení dávek (uplatnění nároku na dávky, výplata dávek),
povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění (úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele). POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:
úvod,
poplatníci pojistného (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ),
vyměřovací základ (započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ),
sazby pojistného,
odvod pojistného (placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného),
maximální vyměřovací základ,
způsob placení pojistného,
defekty při platbě pojistného (přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného),
další povinnosti zaměstnavatelů (uschovávání dokladů).

22. 1. 2019; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1840240 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
aktuální legislativní situace,
změny od 1. 1. 2015,
změny v průběhu roku 2015,
změny od 1. 1. 2016 (změny v nemocenském pojištění, změny v pojistném na sociální zabezpečení, ostatní změny mající dopady do NP a PojSZ),
připravované budoucí úpravy (otcovské, ošetřovné, pojistné na sociální zabezpečení),
problematické otázky v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení,
diskuse, odpovědi na dotazy.

- - - - - kód: Z1540220 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení proběhlé v roce 2016. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Aktuální legislativní situace.
Účast na NP – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na NP („pojem zaměstnání malého rozsahu“ účast na nemocenském pojištění, sčítání a přesouvání příjmů v zaměstnání malého rozsahu´, dohody o provedení práce).
Dávky NP – podmínky nároku na dávky a jejich výše, uplatnění nároku na dávky, výplata dávek (nové redukční hranice pro dávky NP a náhradu mzdy, zavedení nové dávky nemocenského pojištění – otcovské, změna ve stanovení pravděpodobného příjmu, podmínky pro nárok na dávky nemocenského pojištění u zaměstnání malého rozsahu a DPP).
Povinnosti zaměstnavatele v NP.
Posuzování zdravotního stavu a nemocenské pojištění – pojem dočasné pracovní neschopnosti (DPN), uznávání a ukončování DPN dopředu a zpětně, navazující DPN, čerpání 180 dnů DPN a vyčerpání podpůrčí doby, uznání invalidity a ukončení DPN, povinnosti pojištěnců při předkládání “neschopenky“, předpokládaný vývoj („elektronická neschopenka“). POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Poplatníci pojistného a odvod pojistného (možnost doplacení pojistného účastníky II. pilíře – důchodového spoření).
Vyměřovací základy a maximální vyměřovací základ (vyměřovací základ zaměstnance, nová výše maximálního vyměřovacího základu).
Povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SZ. OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ
Povinnosti OSVČ v důchodovém pojištění (nové hranice pro placení pojistného na důchodové pojištění).
Nemocenské pojištění OSVČ. DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

- - - - - kód: Z1640250 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1740240 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.997 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019 (seminář)
29. 1. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s aktuálním stavem nemocenského pojištění a pojistného na sociání zabezpečení, a se správnými postupy v mzdové v praxi.
* 9:00–12:00
Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019
Ing. Marta Ženíšková
změny od 1. 1. 2019,
poplatníci pojistného a odvod pojistného,
vyměřovací základy,
maximální vyměřovací základ a více mzdových účtáren,
přehled o výši pojistného – změny,
přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.

Diskuze, odpovědi na dotazy. 13:00–16:00
Nemocenské pojištění v roce 2019
JUDr. František Vlasák
aktuální legislativní situace,
účast na nemocenském pojištění, okruh pojištěných osob,
podmínky účasti na nemocenském pojištění,
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců,
dávky NP,
podmínky nároku na dávky NP,
výše dávek, jejich výpočet a výplata,
uplatnění nároku na dávky,
povinnosti zaměstnavatele v NP.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

29. 1. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1902660 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 190266A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190266B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190266C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Nemocenské | pojištění | pojistné | sociálním | zabezpečení | 2018 | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-3082


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line)


 • Listopad 2018 online - Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-10-29 


  [?]

  Kurzy | Gourmet Academy

  kurzy rekvalifikace
  2018-09-13 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-20 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info