HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SPORTOVNI MASAZ MASER PROFESNI KVALIFIKACE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  

Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 4.000 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Masér pro sportovní a rekondiční masáže [Mimo oblast zdravotnictví] - REKVALIFIKACE - Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi. Po absolvování rekvalifikačního kurzu je masér připraven praktikovat svou činnost nejen na území České republiky, ale také v zahraničí díky našim kvalitním lektorům, kteří umí srozumitelně a profesionálně předávat své vědomosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce. Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe. Podmínka přijetí do kurzu : úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let. Pro více informací rolujte dolů po stránce. ... © ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
 
Přihláška na kurz & termín:
Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace

Téma kurzu: Rekvalifikační kurzy, Systémy řízení a ISO, Chemický průmysl, Zdravotnictví, Masérské kurzy, Sportovní aktivity

Určeno pro ...

Podmínka: úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let.

Výuka ve všech kurzech je kombinovaná, střídá se teorie s praxí, podle rozvrhu kurzu.
Praktická výuka probíhá pod vedením odborných lektorů , v malých pracovních skupinách.
V ceně každého kurzu je zahrnuto odborné pracovní zázemí, uchazeči mají k dispozici pomůcky a nástroje pro praktickou výuku.

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ


Program kurzu, obsah studia ...

Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi.

Naše kurzy jsou vedeny opravdovými profesionály a naše práce nekončí závěrečnými zkouškami, ale jsme v kontaktu se svými studenty neustále, i po úspěšném absolvování kurzu. Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy, předáváme jim cenné rady v oblasti podnikání a vyřizování formalit. Jsme v kontaktu i s těmi, kteří odešli do zahraničí a tam zahájili svou úspěšnou kariéru maséra.

Rekvalifikační kurz se skládá z praktické a teoretické výuky. V obou případěch je veden odborníky a studentovi jsou předány veškeré potřebné vědomosti a zkušenosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce.

V teorii se vyučují tyto předměty :

* anatomie a fyziologie
* zdravověda
* dermatologie
* psychologie
* bezpečnost práce
* první pomoc
* masérské techniky
* kontraindikace masáží
* práce ve službách
* provozní řád
* dezinfekce

Praxe zahrnuje veškeré druhy masáží mimo oblast zdravotnictví, naučíte se masérské hmaty pro celé tělo a rozlišíte masáže sportovní, relaxační a pohotovostní podle potřeby klienta. Absolvent kurzu je schopen pracovat nejen jako rekondiční masér, ale dokáže najít uplatnění i ve sportovních masážích, kdy jsou naši absolventi často privátním masérem sportovních družstev. Své uplatnění najdou maséři také v hotelových službách a relaxačních centrech, kde mohou své kvalitní služby předvést.

Rekvalifikace je zakončena zkouškou písemnou a praktickou. Závěrečná zkouška z oboru Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví podléhá změně školského zákona. Nově je nutné vykonat závěrečnou zkoušku pod dohledem určené autorizované osoby. Termín zkoušek je tedy závazně daný a je zpoplatněný.

Cena závěrečné zkoušky:

absolvent ERA centra ........................ 1100 Kč
aboslvent jiného zařízení .................... 1 500 Kč

Tento způsob zakončení kurzu je platný pro všechna akreditovaná vzdělávací zařízení v ČR.

Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe.

Do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte datum a místo narození. [Nutné pro vystavení osvědčení.] Děkujeme.

Vypsané kurzy probíhají víkendově - vždy sobota a neděle.

Pokud Vám dané termíny nevyhovují, je možné domluvit individuální docházku.


Kvalifikační zkouška:

Na kvalifikační zkoušce se ověřují tyto znalosti:

 

1. Navázání kontaktu s klientem

 

 • Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)  - Ústní ověření a praktické předvedení
 • Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty - Ústní ověření
 • Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta - Ústní ověření
 • Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) - Ústní ověření
   

2.  Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

 

 • Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) - Praktické předvedení
 • Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) - Praktické předvedení
 • Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) -  Praktické předvedení
 • Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyhotovit kartu klienta - Praktické předvedení a ústní ověření
   

 3. Vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

 

 • Informovat klienta o možných reakcích na masáž  - Ústní ověření
 • Informovat klienta o významu masáže - Ústní ověření
 • Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže - Praktické předvedení
 • Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) -  Praktické předvedení
 • Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi - Praktické předvedení a ústní ověření
   

4. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

 

 • Rozdělit masážní přípravky podle charakteru - Ústní ověření 
 • Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití - Ústní ověření 
 • Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži -  Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích - Ústní ověření 
   

5. Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

 

 • Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje - Praktické předvedení a písemné ověření
   

6. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

 

 • Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny - Praktické předvedení
 • Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu - Ústní ověření
 • Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami  - Ústní ověření
 • Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) - Písemné a ústní ověření
 • Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) - Písemné ověření a praktické předvedení
   

7. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

 

 • Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami - Ústní ověření
 • Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti - Ústní ověření
   


Autorizace pro obor Sportovní masér

ERA Centrum vzdělávání má udělenou autorizaci k realizaci kvalifikačních zkoušek pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž (kód: 69-037-M).

 

 

Garant a lektor našeho kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblasti zdravotnictví získal autorizaci, která ho opravňuje vykonávat závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací oboru Sportovní masér.

 

 

Elen Dürichová již tedy není jen garantem kurzu a statutárním zástupcem tohoto oboru, který je oprávněn lektorovat a vést kurzy, ale je také ten, kdo může vést závěrečné zkoušky.

 

 

Titul autorizované osoby získá jen ten, kdo doloží dokonalé profesní znalosti z tohoto oboru a náležitou praxi. Autorizovaných osob, které jsou oprávněné vést závěrečné zkoušky, je v ČR jen několik a do tohoto seznamu je velmi těžké se dostat.

 

 

O to víc jsme hrdí na to, že v seznamu máme svého zástupce.


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.
- V případě zájmu o vyplnění podkladů pro úřad práce, pošlete nezávaznou přihlášku. Viz 'Dotaz ke kurzu pro UP' v sekci termíny kurzu (níže).certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
Mladá Boleslav - Středočeský kraj, Řepov 36 29301

Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.000 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Mladá Boleslav - Středočeský kraj, Řepov 36 29301

Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.000 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Mladá Boleslav - Středočeský kraj, Řepov 36 29301

Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.000 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Mladá Boleslav - Středočeský kraj, Řepov 36 29301

Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.000 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UPDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Sportovní | masáž | [masér] | profesní | kvalifikace
 Pořadatel kurzu: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme rekvalifikace a kurzy s akreditací MŠMT, pořádané v Mladé Boleslavi pro všechny zájemce v oborech : masér sportovní a rekondiční, kosmetička, pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, provoz solária, kadeřnice, poradce zdravého životního stylu. Máme dlouholeté zkušenosti, nabízíme intenzivní výuku v malých skupinách. Možnost individuálního studia z celé ČR a splátkového kalendáře. Osvědčení o rekvalifikaci vydáváme také v AJ. ...dále viz: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-29578


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace - rekvalifikační kurz


 • Červen 2020 Mladá Boleslav - Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

 • Červenec 2020 Mladá Boleslav - Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

 • Srpen 2020 Mladá Boleslav - Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

 • Září 2020 Mladá Boleslav - Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Institut pro studium literatury o. p. s.

  studium rekvalifikace
  2019-04-02 


  [?]

  Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2020-04-30 


  [?]

  Kurzy - ENII-Nails

  kurzy rekvalifikace
  2020-04-28 


  [?]

  Kurzy | Matyldina stodola

  kurzy rekvalifikace
  2020-04-22 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info