REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PRAVO UNIVERZITA KARLOVA OSP ZSV

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)Cena kurzu:
    ... 4.999 Kč/Kurz (neplátce DPH)


Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) * Právnické fakulty * Jarní * Práva * UK - Univerzita Karlova * NSZ - OSP a ZSV * NSZ - OSP * NSZ - ZSV * Skupinové * Přípravné kurzy na VŠ * NSZ a TSP MUNI * So * Celodenní ... © tutor
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) ::

Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Odborný program semináře: * legislativní stav platný ke dni konání semináře * závislá práce a tzv. „švarcsystém“ * možnost odchýlení od ZP, zákaz použití úpravy OZ na pracovní vztahy * zákaz diskriminace * právní jednání podle OZ a ZP (neplatná a zdánlivá jednání - rozdíl, výčet
Praha , Praha
 > Zákoník práce a pracovní právo prakticky

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Neuvedeno * Uplatnění nového občanského zákoníku • otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání • povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení pracovního poměru • pracovní smlouva a její náležitosti • pracovní poměr na dobu určitou • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vybrané problémové okruhy z oblasti skončení pracovního poměru a
online , eLearning
 > Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky?
online , eLearning
 > Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Chcete se zorientovat v závazkovém právu? Vědět, jaké jsou aktuální úpravy a pojmy?
 > Online kurz - Závazkové právo

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že většinu jsme si jich osvoj
Praha , Praha
 > Český pravopis: jistoty a novinky

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Odborný program: * Vývoj smluvních vztahů veřejných stavebních zakázek ve střední a východní Evropě - Zkušenosti z první fáze čerpání dotací. - Rozdělení rizik mezi účastníky výstavby.
Praha , Praha
 > Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Z obsahu semináře (výběrově): * právní režim smlouvy (do 31. 12.
Praha , Praha
 > Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb. Cíl: Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě novely normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit
Praha , Praha
 > OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - pravopis, tvarosloví, stylistika

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2018
Výběr témat z obsahu semináře: * Postup před vznikem pracovního vztahu a jeho vznik - výběrové řízení – zákaz diskriminace, získávání dovolených informací (odpovědnost za špatně poskytnuté reference); podávání inzerátů, vedení pohovoru - postup před vznikem pracovního poměru – offer letter, pře
Praha , Praha
 > Pracovní právo v personální praxi

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Obchodní korporace a členové jejich orgánů (představenstvo, správní rada, jednatelé, dozorčí rada apod. ) mají specifické postavení, ze kterého vyplývá řada práv a povinností včetně osobního ručení.
Praha , Praha
 > Právo obchodních korporací - právní specifika korporátního prostředí a členů orgánů korporace

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-240 - 2016, název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD Akreditace: MV Jak probíhá trestní řízení s mladistvým a i
Praha , Praha
 > Ochranná výchova - podmínky pro nařízení, pravomoce OSPOD

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Určeno pro manažery, podnikatele, vedoucí pracovních a projektových týmů a všechny, kteří vedou další zaměstnance. Cíl: Seznámit účastníky s principy a základy delegování tak, aby je dokázali v praxi efektivně využít.
Praha , Praha
 > EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ ÚKOLŮ aneb jak účinně přenášet úkoly a pravomoci na jinou osobu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovětek * Vydědění * Náhradnic
Praha , Praha
 > Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC Akreditace: MPSV : Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen přede
Praha , Praha
 > Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Kurz Realistická kresba [PMH] nabízí získání základních dovedností realistického kreslení během dvou dnů. Ke schopnosti realistické kresby je třeba pět dovedností.
Pardubice , Praha
 > Kurz Realistická kresba [pravou mozkovou hemisférou] a Dry Brush

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Věcná břemena – úvod - pojetí nemovitých věcí včetně věcných břemen jako nemovitých věcí - věcná břemena jako věcná práva k věci cizí - věcná břemena jako předmět držby - dělení na služebnosti a reálná břemena
Praha , Praha
 > Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Autorství je v českém právu vícestupňově chráněno: v Ústavě a Listině základních práv a svobod, Trestním zákoníku, Občanském zákoníku, Autorském zákoníku. Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě a české autorské právo stojí na zásadě neformálnosti.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Licence a autorské právo v IT

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Obchodní právo pro obchodníky - změny po 1.1.2014

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí. .
Brno , Jihomoravský kraj
 > Právo a právní problematika smluv v IT

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí. .
Praha , Praha
 > Právo a právní problematika smluv v IT

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno Akreditace: MV : Cílem je získat znalosti a celkový přehled o systému sociálního zabezpečení v České republice. V rámci semináře
Praha , Praha
 > Právo sociálního zabezpečení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí. .
Brno , Jihomoravský kraj
 > Právo a právní problematika smluv v IT


Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)

Téma kurzu: Humanitní vědy, Další právní normy, Právo a legislativa, ,

Určeno pro ...

 • pro středoškoláky, především ve třetích a čtvrtých ročnících studia
 • pro vysokoškoláky, kteří se chtějí na práva na Karlovu univerzitu letos už opravdu dostat
 • pro pracující, kteří si plánují dodělat vysokou školu, ale leccos zapomněli
 • pro všechny zájemce o práva a humanitní obory

Přednáší ...

 • Kvalifikovaní, zkušení a přátelští lektoři, kteří ke zvolené látce a výuce přistupují velmi pečlivě, pomohou Vám zhodnotit Vaše znalosti, poradí, na co se zaměřit. Často Vám také předají cenné osobní informace o přijímacím řízení.
 • Zajímají Vás konkrétní jména? Přiřazení kurzů lektorům v různých městech závisí na více faktorech, ale v minulých letech učili v přípravě na práva např. naši dlouholetí lektoři Dr. Milena Pacáková, Mgr. Simona Dosedělová nebo Mgr. Markéta Šůstková.


Program kurzu, obsah studia ...


Je Vaším snem být právníkem s diplomem z Karlovy univerzity? A víte, že zvládnout první krok a dostat se na pražská práva není vůbec snadné a konkurence je rok od roku větší? Co tedy nenechávat přípravu na poslední chvíli a pojistit si raději přijetí díky našim prezenčním přípravným kurzům? Jenom u nás na Vás totiž nečekají jen nabitá výuková setkání s přátelskými lektory, ale i možnost doplňovat si znalosti jednoduše, moderně a z pohodlí domova. Online aplikace koorzy.cz, která je pro účastníky našich kurzů ZCELA ZDARMA, obsahuje desítky krátkých výukových textů a k procvičování více než 1000 otázek ze základů společenských věd.

 • OSP – důkladná příprava na NSZ® OSP (Scio testy)
 • základy společenských věd – příprava na NSZ® ZSV – opakování, upevnění a rozšiřování znalostí z psychologie, sociologie, filozofie, ekonomie, práva, moderních dějin, politologie a mezinárodních vztahů
 • výklad, diskuze, procvičování otázek, zaměření se na největší chytáky v přijímačkách, tipy k jejich úspěšnému zvládnutí a přehled základní odborné literatury
 • neomezené procvičování ZSV v online aplikaci
 • přijímačky nanečisto – možnost prověřit si svoje znalosti na posledním setkání
 • zaslání certifikátu – v případě úspěšného absolvování závěrečného testu

Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Právo | Univerzita | Karlova | (OSP, | ZSV)
 Pořadatel kurzu: tutor

Cílem společnosti Tutor je nabídnout každému zákazníkovi co nejširší nabídku vzdělávání prvotřídní kvality dle jeho potřeb a přání. Nejnovější výukové metody, profesionální a přátelský tým lektorů, perfektní organizační zajištění výuky a především klientský přístup ve všem, co děláme, jsou naše konkurenční výhody, díky kterým jsme získali přední pozici na trhu vzdělávání v České republice a úspěšně vstoupili na slovenský trh. ...dále viz: tutor
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-10113


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-05-12 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-03-20 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

kurz sushi - Made in Japan

kurz rekvalifikace
2018-04-12 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info