REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PRAVO UNIVERZITA KARLOVA OSP ZSV

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)Cena kurzu:
    ... 4.999 Kč/Kurz (neplátce DPH)


Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) * Právnické fakulty * Jarní * Práva * UK - Univerzita Karlova * NSZ - OSP a ZSV * NSZ - OSP * NSZ - ZSV * Skupinové * Přípravné kurzy na VŠ * NSZ a TSP MUNI * So * Celodenní ... © tutor
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) ::

Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2018
Neuvedeno * Uplatnění nového občanského zákoníku • otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání • povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení pracovního poměru • pracovní smlouva a její náležitosti • pracovní poměr na dobu určitou • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vybrané problémové okruhy z oblasti skončení pracovního poměru a
online , eLearning
 > Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2018
Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky?
online , eLearning
 > Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Obchodní právo pro obchodníky - změny po 1.1.2014

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Získáte ucelený a aktuální pohled na problematiku bytových družstev v oblasti práva, účetnictví, hospodaření a daní. Absolvováním prvního semináře získáte informace o činnosti bytových družstev a o jejich zkušenostech s aplikací nové právní úpravy.
Praha , Praha
 > Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Rekvalifikační kurz :
Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence.
Praha , Praha
 > Novinky v pravopise, stylistice a normě

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC Akreditace: MPSV : Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen přede
Praha , Praha
 > Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se
Praha , Praha
 > Pracovní právo (nejen) pro manažery - osvojte si základy pracovního práva

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Kurz Realistická kresba [PMH] nabízí získání základních dovedností realistického kreslení během dvou dnů. Ke schopnosti realistické kresby je třeba pět dovedností.
Pardubice , Praha
 > Kurz Realistická kresba [pravou mozkovou hemisférou] a Dry Brush

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou platebního styku, a to s důrazem na práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů platebních služeb a vydavatelů a držitelů elektronických peněz. Těžištěm přednášky bude nový zákon o platebním styku účinný od 13.
Praha , Praha
 > Platební styk – seznámení s právní úpravou

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2018. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce.
Praha , Praha
 > Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo?
Praha , Praha
 > Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Podrobná osnova * Odpovědnost provozovatelů a uživatelů sociálních sítí - subjekty na internetu a jejich odpovědnost - aktuální kauzy v ČR i ve světě - možnost blokování stránek prostřednictvím poskytovatelů připojení k internetu - vývoj povinností ve vzt
Praha , Praha
 > Právo na sociálních sítích

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Právo a podnikání jsou spojené nádoby. Téměř každá podnikatelská oblast je více či méně regulována právem nejen na národní úrovni, ale i evropské.
Praha , Praha
 > Právo na straně podnikatelů - postavení podnikatele v právním řádu ČR

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že většinu jsme si jich osvoj
Praha , Praha
 > Český pravopis: jistoty a novinky

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno Akreditace: MV : Cílem je získat znalosti a celkový přehled o systému sociálního zabezpečení v České republice. V rámci semináře
Praha , Praha
 > Právo sociálního zabezpečení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC Akreditace: MPSV : Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen přede
Praha , Praha
 > Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz Realistická kresba [PMH] nabízí získání základních dovedností realistického kreslení během dvou dnů. Ke schopnosti realistické kresby je třeba pět dovedností.
Pardubice , Praha
 > Kurz Realistická kresba [pravou mozkovou hemisférou] a Dry Brush

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody - Předmět bytového spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb.
Praha , Praha
 > Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, praktické problémy a jejich řešení + informace o připravované novele OBČZ a projednávané novele zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodin

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva * Co je závislá práce (souvislost s nelegální pr
Praha , Praha
 > PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti - Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení - Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině - Uzavř
Praha , Praha
 > Rodinné právo v praxi matrik

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva - dispozitivita / kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu - trendy a metody ve výkladu nového civilního práva patrné v aktuální judikatuře Nejv
HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy , Liberecký kraj
 > Smluvní a závazkové právo

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Obchodní právo pro obchodníky - změny po 1.1.2014

[?]


Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)

Téma kurzu: Humanitní vědy, Další právní normy, Právo a legislativa, ,

Určeno pro ...

 • pro středoškoláky, především ve třetích a čtvrtých ročnících studia
 • pro vysokoškoláky, kteří se chtějí na práva na Karlovu univerzitu letos už opravdu dostat
 • pro pracující, kteří si plánují dodělat vysokou školu, ale leccos zapomněli
 • pro všechny zájemce o práva a humanitní obory

Přednáší ...

 • Kvalifikovaní, zkušení a přátelští lektoři, kteří ke zvolené látce a výuce přistupují velmi pečlivě, pomohou Vám zhodnotit Vaše znalosti, poradí, na co se zaměřit. Často Vám také předají cenné osobní informace o přijímacím řízení.
 • Zajímají Vás konkrétní jména? Přiřazení kurzů lektorům v různých městech závisí na více faktorech, ale v minulých letech učili v přípravě na práva např. naši dlouholetí lektoři Dr. Milena Pacáková, Mgr. Simona Dosedělová nebo Mgr. Markéta Šůstková.


Program kurzu, obsah studia ...


Je Vaším snem být právníkem s diplomem z Karlovy univerzity? A víte, že zvládnout první krok a dostat se na pražská práva není vůbec snadné a konkurence je rok od roku větší? Co tedy nenechávat přípravu na poslední chvíli a pojistit si raději přijetí díky našim prezenčním přípravným kurzům? Jenom u nás na Vás totiž nečekají jen nabitá výuková setkání s přátelskými lektory, ale i možnost doplňovat si znalosti jednoduše, moderně a z pohodlí domova. Online aplikace koorzy.cz, která je pro účastníky našich kurzů ZCELA ZDARMA, obsahuje desítky krátkých výukových textů a k procvičování více než 1000 otázek ze základů společenských věd.

 • OSP – důkladná příprava na NSZ® OSP (Scio testy)
 • základy společenských věd – příprava na NSZ® ZSV – opakování, upevnění a rozšiřování znalostí z psychologie, sociologie, filozofie, ekonomie, práva, moderních dějin, politologie a mezinárodních vztahů
 • výklad, diskuze, procvičování otázek, zaměření se na největší chytáky v přijímačkách, tipy k jejich úspěšnému zvládnutí a přehled základní odborné literatury
 • neomezené procvičování ZSV v online aplikaci
 • přijímačky nanečisto – možnost prověřit si svoje znalosti na posledním setkání
 • zaslání certifikátu – v případě úspěšného absolvování závěrečného testu

Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
[?]Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Právo | Univerzita | Karlova | (OSP, | ZSV)
 Pořadatel kurzu: tutor

Cílem společnosti Tutor je nabídnout každému zákazníkovi co nejširší nabídku vzdělávání prvotřídní kvality dle jeho potřeb a přání. Nejnovější výukové metody, profesionální a přátelský tým lektorů, perfektní organizační zajištění výuky a především klientský přístup ve všem, co děláme, jsou naše konkurenční výhody, díky kterým jsme získali přední pozici na trhu vzdělávání v České republice a úspěšně vstoupili na slovenský trh. ...dále viz: tutor
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-10113


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
[?]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy genealogie

kurzy rekvalifikace
2018-08-19 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

Kurzy Jihlava

kurzy rekvalifikace
2018-07-03 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info