HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # termíny kurzů: Pracovní­k

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

KURZY : Pracovní­k

[AND - vyhledává všechna slova]Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školení
Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení Pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce 2019-06-27 Praha Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování Pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika nerovnoměrného rozvržení Pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením Pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se Pracovní doby a jejího rozvržení. Tento seminář není obsahově zaměřený na problematiku Pracovní doby řidičů! * ...
Metodika Pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení Pracovní doby, směnné provozy – pro začátečníky 2019-09-18 Praha Na semináři si osvojíte základní metodiku související s celou problematikou Pracovní doby a jejího rozvržení z pohledu praxe ve firmách. Bude vysvětlena problematika nerovnoměrného rozvržení Pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Naučíte se řešit základní problémy spojené s rozvržením Pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se Pracovní doby a jejího rozvržení. Tento seminář není obsahově zaměřený na problematiku Pracovní do ...
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY Z PRACOVNÍHO PRÁVA 2019-06-11 Olomouc Všem pokročilým i začínajícím Pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s Pracovním právem a potřebují se orientovat v nejnovějších změnách a novinkách - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím Pracovníkům.  Informace o školení: Školení bude zaměřeno především na jednu z nejdůležitějších oblastí pracovněprávní praxe, ohledně níž se nejčastěji vedou soudní spory, a to je  skončení Pracovního poměru.  Vedle toho budou účastníci ...
Doprovázení umírajících pohledem pečujících # pro Pracovníky v sociálních službách, sociální Pracovníky Červen 2019 Plzeň Rozšiřující vzdělávání pro Pracovníky v přímé obslužné péči, nejen sociálních zařízení, ale i nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných, rodinných příslušníků. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Doprovázení umírajících pohledem pečujících # pro Pracovníky v sociálních službách, sociální Pracovníky Červenec 2019 Plzeň Rozšiřující vzdělávání pro Pracovníky v přímé obslužné péči, nejen sociálních zařízení, ale i nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných, rodinných příslušníků. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Doprovázení umírajících pohledem pečujících # pro Pracovníky v sociálních službách, sociální Pracovníky Srpen 2019 Plzeň Rozšiřující vzdělávání pro Pracovníky v přímé obslužné péči, nejen sociálních zařízení, ale i nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných, rodinných příslušníků. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy psychohygieny v pomáhajících profesích # pro Pracovníky v sociálních službách, sociální Pracovníky Červen 2019 Česká Lípa Cílem kurzu je seznámit Pracovníky ve všech pomáhajících profesích [Pracovníky sociálních službách, sociální Pracovníky] s teoretickými, tak především s praktickými dovednostmi týkající se oblasti psychohygieny, významu duševní hygieny, potřeb a Pracovní zátěže pečujících. Je zaměřen na uvědomění si zásad psychohygieny pečujících a získání praktických zkušeností s relaxačními technikami. Psychohygiena [duševní hygiena] je obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví, prevencí duše ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy psychohygieny v pomáhajících profesích # pro Pracovníky v sociálních službách, sociální Pracovníky Červenec 2019 Česká Lípa Cílem kurzu je seznámit Pracovníky ve všech pomáhajících profesích [Pracovníky sociálních službách, sociální Pracovníky] s teoretickými, tak především s praktickými dovednostmi týkající se oblasti psychohygieny, významu duševní hygieny, potřeb a Pracovní zátěže pečujících. Je zaměřen na uvědomění si zásad psychohygieny pečujících a získání praktických zkušeností s relaxačními technikami. Psychohygiena [duševní hygiena] je obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví, prevencí duše ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy psychohygieny v pomáhajících profesích # pro Pracovníky v sociálních službách, sociální Pracovníky Srpen 2019 Česká Lípa Cílem kurzu je seznámit Pracovníky ve všech pomáhajících profesích [Pracovníky sociálních službách, sociální Pracovníky] s teoretickými, tak především s praktickými dovednostmi týkající se oblasti psychohygieny, významu duševní hygieny, potřeb a Pracovní zátěže pečujících. Je zaměřen na uvědomění si zásad psychohygieny pečujících a získání praktických zkušeností s relaxačními technikami. Psychohygiena [duševní hygiena] je obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví, prevencí duše ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce – Pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách (záznam on-line) Květen 2019 online Neuvedeno * • zákonný rámec Pracovní doby a doby odpočinku, • Pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce Pracovní doby, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení Pracovní doby, problematika vyrovnávacího období, kratší Pracovní doba, maximální délka směny, rozvrh týdenní Pracovní doby, pružné rozvržení Pracovní doby, konto Pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, práce v sobotu, neděli a ve svátek, Pracovní pohotovost, evidence Pracovní do ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti 2019-11-19 Praha ...
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání 2019-09-18 Praha ...
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line) Květen 2019 online Neuvedeno * Uplatnění nového občanského zákoníku • otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání • povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení Pracovního poměru • Pracovní smlouva a její náležitosti • Pracovní poměr na dobu určitou • dohody o pracích konaných mimo Pracovní poměr vybrané problémové okruhy z oblasti skončení Pracovního poměru a Pracovní doby se zaměřením na rozhodovací praxi soudů • odstupné ve vztahu k nezaměstnanosti, odchodné a odbytné • mzdové otázky ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vyúčtování zahraničních Pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů pro rok 2019 2019-06-11 Praha Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních Pracovních cest i s tím, jak řešit vzniklé problémy. * • vymezení základních ustanovení týkajících se Pracovních cest zahraničních po platnosti zákoníku práce č. 262/2006 Sb., upravujícího problematiku Pracovních cest, • určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady, • vymezení základních pojmů – zahraniční Pracovní cesta, pravidelné pracoviště, doba trvání zahraniční Pracovní cesty, • sestavení příkazu ...
Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce 2019-06-07 Praha Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2019. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí. Pokud bude v době konání semináře již schválena připravovaná novela zákoníku ...
Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxi, 2+1 zdarma! 2019-05-30 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-43 - 2017, Název akreditace: Pracovní pohotovost, její využití a nařízení, práce přesčas a související otázky Akreditace: MV : Cílem seminářů je seznámit posluchače s právní úpravou, relevantní judikaturou a dobrou praxí týkající se Pracovní doby. Seminář bude zaměřen primárně na charakteristiku a právní úpr ...
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD) Květen 2019 online Neuvedeno * Úvod do problematiky • vývoj Pracovních smluv ve vazbě na postupné novelizace Pracovního práva po roce 1989 • Pracovní smlouva a nový občanský zákoník 2014 • postup před vznikem Pracovního poměru – předsmluvní odpovědnost, příslib zaměstnání • zákonné náležitosti Pracovní smlouvy – druh práce, místo výkonu práce, den vzniku Pracovního poměru, zkušební doba • Pracovní poměr na dobu určitou • další dispozitivní obsah Pracovních smluv – dovolená, Pracovní doba, odměňování, BOZP a PO ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Konto Pracovní doby – praktický návod krok za krokem 2019-06-17 Praha Lektor vás na semináři postupně seznámí se základními a praktickými úkony, které je třeba pro nastavení funkčního konta Pracovní doby u těch firem, které v důsledku sezónnosti, nárůstu či výkyvu zakázek potřebují využívat Pracovní dobu zaměstnanců v pružnějším režimu dle aktuálních potřeb. * • princip konta Pracovní doby, základní pojmy, • výhody zavedení do praxe, • změny oproti pravidelné Pracovní době, • zákoník práce a související předpisy, • vnitřní předpis, kolektivní smlo ...
Kde nejvíce chybujeme v Pracovním právu – pro náročné (záznam on-line) Květen 2019 online Neuvedeno * • ÚVOD (aktuální stav právní úpravy v roce 2015, všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace) • POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A VE VZTAHU K ODBORŮM (postup před vznikem Pracovního poměru, způsoby vzniku Pracovního poměru, náležitosti Pracovní smlouvy, zkušební doba, rozbor jednotlivých způsobů rozvázání pr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, i s ohledem na projednávanou novelu zákoníku práce - 2denní 2019-10-24 Praha ...
PRÁVNÍ ÚPRAVA DOVOLENÉ, PŘEKÁŽEK V PRÁCI A PRACOVNÍ DOBY 2020-02-06 Praha ...
PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech, i s ohledem na projednávanou novelu zákoníku práce - 3denní 2019-08-05 Praha ...
Motivace a odměňování Pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit 2019-06-26 Praha Seznámíte se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné Pracovní motivace. Dozvíte se o nejčastějších zbytečných chybách, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí. * Motivace a odměňování Pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit • nástroje a metody Pracovní motivace, • proč zaměstnanci motivaci ztrácejí, • motivace vnitřní a vnější, pozitivní a negativní, finanční i nefinanční, • rozdíly v Pracovní motivaci zaměstnanců a hlavn ...
Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo Pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředků 2019-06-19 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků Akreditace: MV : Obsah: Právo na informace vs. právo na ochranu osobnosti Zaměstnanec, jehož plat či odměna z dohod o pracích konaných mimo Pracovní poměr j ...
Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo Pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředků 2019-10-23 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků Akreditace: MV : Obsah: Právo na informace vs. právo na ochranu osobnosti Zaměstnanec, jehož plat či odměna z dohod o pracích konaných mimo Pracovní poměr j ...
ZÁKONÍK PRÁCE pro liniový management, mistry a další vedoucí Pracovníky, ev. dle novely zákoníku práce 2020-02-05 Praha ...
Překážky v práci, úprava dovolené, skončení Pracovního poměru 2019-06-13 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Na praktických příkladech a s přihlédnutím k judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k jednotlivým způsobům skončení Pracovního poměru a dále pak k právní úpravě dovolené a překážek v práci obsažené v zákoníku práce. Té ...
Hlavní cíle novely zákona o pedagogických Pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy 2019-06-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických Pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 1) Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let odborníkům z praxe, pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu). 2) ...
Hlavní cíle novely zákona o pedagogických Pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy 2019-10-01 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických Pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 1) Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let odborníkům z praxe, pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu). 2) ...
AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU 2019-09-06 Praha ...
Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách Červen 2019 Praha 6 Kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditace 2015 - 0741-PK - PC. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 50 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 100 hodin. Tento kurz nabízíme ve více variantách: víkendové, dopolední či odpolední - večerní. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém rozsahu 54 hodin, probíhá v předposledním týdnu běhu k ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách Červenec 2019 Praha 6 Kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditace 2015 - 0741-PK - PC. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 50 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 100 hodin. Tento kurz nabízíme ve více variantách: víkendové, dopolední či odpolední - večerní. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém rozsahu 54 hodin, probíhá v předposledním týdnu běhu k ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách Srpen 2019 Praha 6 Kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditace 2015 - 0741-PK - PC. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 50 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 100 hodin. Tento kurz nabízíme ve více variantách: víkendové, dopolední či odpolední - večerní. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém rozsahu 54 hodin, probíhá v předposledním týdnu běhu k ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Work-life balance (slaďování osobního a Pracovního života v prostředí úřadu) 2019-06-07 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře : Poskytnout posluchačům ucelený přehled slaďovacích institutů v zákoníku práce ve spojení s návrhem směrnice Evropského Parlamentu a Rady o rovnováze mezi Pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Obsah semináře : Zpřístupnění a předání komplexních informací vztahujících se k jednotlivým právním institutům upravených v zákoníku práce a navržených v předmětné směrnici Evropského Parlamentu a Rady o rovnováze m ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích 2019-06-11 Praha ...
Slaďování Pracovního a rodinného (soukromého) života z české a evropské perspektivy 2019-10-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře : Poskytnout posluchačům ucelený přehled slaďovacích institutů v zákoníku práce ve spojení s návrhem směrnice Evropského Parlamentu a Rady o rovnováze mezi Pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Obsah semináře : Zpřístupnění a předání komplexních informací vztahujících se k jednotlivým právním institutům upravených v zákoníku práce a navržených v předmětné směrnici Evropského Parlamentu a Rady o rovnováze m ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích 2019-11-20 Praha ...
První pomoc pro Pracovníky v sociálních službách 2019-06-14 Praha Kurz seznamuje s principy a pravidly první pomoci pro Pracovníky v sociálních službách. Znalost první pomoci je užitečná pro každého člověka, avšak při práci v sociálních službách je tato dovednost podstatná.  Na kurzu se účastníci naučí reagovat na situace, kdy se jejich klient dostává do ohrožení zdraví či dokonce života. Osvojí si vhodné postupy, jak řešit různé typy zdravotních problémů, se kterými se mohou při své práci setkat. Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Kurz profesionální zdvořilosti pro Pracovníky retailu 2019-07-16 Praha V průběhu semináře natrénujete aktivní a přitom zdvořilou komunikaci se zákazníkem. Budete umět prezentovat kvalitu vašeho zboží a profesionálně reagovat na dotazy zákazníka. Natrénujete profesionální a vstřícné řešení různých problematických situací. Odnesete si poznatky, jak vytvářet přátelskou atmosféru, aby se zákazníci do vaší prodejny opakovaně vraceli. * Kurz profesionální zdvořilosti pro Pracovníky retailu • obsluha prodejny – první osoba, která v očích zákazníka reprezentuje celou fi ...
PSYCHOLOGIE VEDENÍ LIDÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 2019-06-04 Olomouc Školení je určeno všem, kteří vedou větší či menší tým podřízených. Program je vhodný jak pro výrobní a jiné podniky, tak pro veřejnou správu. Příklady budou přizpůsobeny dle složení přihlášených účastníků. Účastníci budou mít možnost řešit konkrétní situace, se kterými se ve své praxi dostávají do styku. Lektor kurzu: Jiří HALÍK Odborný poradce a lektor v oblasti managementu, má bohaté zkušenosti z realizace vzdělávacích programů pro vedoucí Pracovníky, projektový manažer, autor odbo ...
Pracovník mezinárodního obchodu Červen 2019 Praha 5 Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí se s obchodními závazkovými vztahy v mezinárodním obchodě, dodací podmínky, druhy přeprav, platební podmínky, druhy cel a jejich funkce, dokumenty v mezinárodním obchodě. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktické využití supervize v sociálních službách # pro sociální Pracovníky Červen 2019 Plzeň Akreditovaný program MPSV, profesní kurz pro sociální Pracovníky v pomáhajících profesích. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pracovní právo v praxi –zkušenosti v kontrolní činnosti inspekce práce 2019-06-18 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Cíl semináře: * upozornit na nejčastější porušování povinností z pohledu inspekce práce * začlenit individuální porušení pod jednotlivé skutkové podstaty v zákoně o inspekci práce * poukázat na některé špatné praktiky vyplývající z ...
Praktické využití supervize v sociálních službách # pro sociální Pracovníky Červenec 2019 Plzeň Akreditovaný program MPSV, profesní kurz pro sociální Pracovníky v pomáhajících profesích. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pracovník mezinárodního obchodu Červenec 2019 Praha 5 Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí se s obchodními závazkovými vztahy v mezinárodním obchodě, dodací podmínky, druhy přeprav, platební podmínky, druhy cel a jejich funkce, dokumenty v mezinárodním obchodě. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktické využití supervize v sociálních službách # pro sociální Pracovníky Srpen 2019 Plzeň Akreditovaný program MPSV, profesní kurz pro sociální Pracovníky v pomáhajících profesích. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pracovník mezinárodního obchodu Srpen 2019 Praha 5 Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí se s obchodními závazkovými vztahy v mezinárodním obchodě, dodací podmínky, druhy přeprav, platební podmínky, druhy cel a jejich funkce, dokumenty v mezinárodním obchodě. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II - zvládání náročných Pracovních situací 2019-08-29 Praha ...
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD) Květen 2019 online Neuvedeno * Úvod do problematiky • zákonný rámec problematiky skončení Pracovního poměru • obecné vymezení forem a podmínek pro skončení Pracovního poměru (ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele) • zákonné podmínky po podání výpovědi (ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele) • praktické řešení výpovědí ze strany zaměstnavatele (rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, organizační změny, zdravotní důvody, ztráta zdravotní způsobilosti, nesplnění požadavků pro řádný v ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách 2019-07-29 Praha Kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z teoretické části části v celkovém počtu 96 hodin a z odborné praxe v rozsahu 54 hodin. Tento kurz nabízíme ve třech variantách: víkendové, dopolední či odpolední.  * ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách 2019-09-21 Praha Kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z teoretické části části v celkovém počtu 96 hodin a z odborné praxe v rozsahu 54 hodin. Tento kurz nabízíme ve třech variantách: víkendové, dopolední či odpolední.  * ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikačních kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Pracovní­k

   [1]    [2] Další strana >>


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Pracovní­k
Nenašli jste kurz? Vložte svoji poptávku kurzu/školení

 
'Pracovní­k' hledat v | Celá ČR | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královohradecký kraj | Pardubický kraj | Vysočina kraj | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning | ČR -- místo bude upřesněno --

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 


[?]

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 


[?]

Online kurzy - Love of Raw

kurzy rekvalifikace
2019-04-21 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info