REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # MANAZERSKE DOVEDNOSTI SOFT SKILLS

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

manazerske dovednosti soft skills
2018-10-16 : Předpokládané znalosti Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS Dobrá znalost Active Directory® Domain Services (AD DS) a Group Policy Dobrá znalost správy Windows Server včetně Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 Základní znalost Windows Client Základní znalost public key infrastructure (PKI) Znalost vlastností a správy Configuration Manageru Zaměření kurzu Práce s konzolí pro správu System Center 2012 Configuration Manageru nebo novější Instalace klientů Provádění inventarizace hardware a software Práce s kolekcemi Reportování Nasazení aplikací Správy softwarových aktualizací Nasazení operačních systémů Správy nastavení klientů     # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu Návazné kurzy a certifikace: Kurz je součástí přípravy na zkoušku: 70-243 TS: Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Configuring Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Module 1: Overview of System Center 2012 R2 Configuration Manager  Module 2: Planning and Deploying a Stand-Alone Primary Site  Module 3: Planning and Configuring Role-Based Administration  Module 4: Planning and Deploying a Multiple-Site Hierarchy  Module 5: Replicating Data and Managing Content in Configuration Manager 2012  ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Module 6: Planning Resource Discovery and Client Deployment  Module 7: Configuring Internet and Cloud-Based Client Management  Module 8: Maintaining and Monitoring System Center 2012 Configuration Manager  Module 9: Migrating to System Center 2012 R2 Configuration Ma
 > 10748: System Center Configuration Manager 2012 R2 – plánování a nasazení ve složitém prostředí


2018-10-16 : Zajímají vás pojmy: zvýšení výkonnosti jednotlivců a týmu, týmová práce, leadership, manažerské řízení a manažerský rozvoj, vztahy v týmu, synergie a spolupráce, firemní kultura? Synergogika, týmová spolupráce, změny, reflexe, sebereflexe, výkonnost, efektivita, styl chování, projekt, kvalita, zkušenosti, zpětná vazba, leadership, osobní rozvoj, dovednosti, výkonnost. ÚVOD Synergogicky koncipovaný cyklus workshopů Rozvoj manažerské výkonnosti® poskytuje prostor k objevení vlastn
 > LEADERSHIP - ROZVOJ MANAŽERSKÉ VÝKONNOSTI


2018-10-16 : Předejděte ztrátě klíčových lidí, škody způsobené jejich odchodem jsou nevyčíslitelné a mají dlouhodobé negativní důsledky Potřebujete si v týmu udržet určité zaměstnance a přemýšlíte, jaké máte možnosti a co Vám takový individuální přístup přinese? Máte zaměstnance, kteří jsou pro Vás nepostradatelní, ať kvůli unikátnímu know-how, nebo svými zkušenostmi? S nepostradatelnými zaměstnanci je důležité pracovat nadstandardně a vytvořit jim pro práci jedinečné podmínky. Zjistěte, co všechno můžete pro udržení a motivující hodnocení těchto lidí udělat, a vytvořte jim speciální rozvojový program na míru. Kurz je určen: manažerům HR manažerům a specialistům majitelům malých a středních společností Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: rozpoznáte své klíčové zaměstnance a předejdete tak jejich ztrátě naučíte se pracovat s potřebou individuálního přístupu k různým typům lidí komplexní pohled vám umožní vést lidi efektivně a dlouhodobě seznámíte se s principy motivace, které jsou osvědčené v praxi a fungují pochopíte rozdíl mezi talent managementem a vedením klíčových lidí
 > Hodnocení, motivace a vedení klíčových zaměstnanců - jak nepřijít o nejlepší pracovníky


2018-10-16 : Jak na systémy odměňování v době nízké nezaměstnanosti PROČ SE ZÚČASTNIT: Zjistíte, jak využívat jednotlivé složky odměňování tak, aby fungovaly motivačně Naučíte se, jak udělat analýzu mzdových nákladů své společnosti Dozvíte se, jak na změnu systému odměňování OBSAH ŠKOLENÍ: Funkce jednotlivých složek odměňování  Vlastní rozbor mzdových nákladů své společnosti Kdy zvolit změnu systému odměňování Jak postupovat při změně systému odměňování, aby ji zaměstnanci uvítali
 > Odměňování: Proč, jak a za kolik?


2018-10-17 : Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály.Praktický trénink prezentačních dovedností určený pro každého - nehledě na vaše předchozí zkušenosti s prezentací. V kurzu se naučíte, jak se efektivně připravit prezentaci za pomoci myšlenkových map, jak si získat publikum nebo jak vytěžit maximum z času určeného pro Vaši prezentaci.Cílem je zejména naučit účastníky umět prezentovat před skupinou. Posílit sebejistotu při veřejných projevech a zvládat techniky práce se stresem.Kurz je určen manažerům, obchodníkům, vedoucím projektů a všem, kteří chtějí efektivně komunikovat  na profesionální úrovni.Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem, skupinovým řešením cvičných příkladů a testů. Při výuce je využívána didaktická technika.Přínos kurzu pro účastníky: Umění prezentovat na skutečně profesionální úrovni Zbavení se strachu z veřejného vystupování Práce s myšlenkovými mapami a rozvoj strategického myšlení Využití síly prvního dojmu Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání Prezentační schéma Obsahová stránka prezentace Myšlenkové mapy a příprava prezentace Technická stránka prezentace Využívání vizuálních pomůcek a práce s nimi Osobnostní stránka prezentace Jak se zbavit strachu – praktické cvičení Příprava vlastní prezentace na základě předených znalostí Vlastní prezentace s možností videotréninku Zpětná vazba na vlastní prezentaci Diskuse Práce s hlasem Práce s publikem Typologie posluchačů a práce s nimi Prezentace a řízení času Mentální hygiena při prezentaci Triky a tajemství mistrů prezentace Zhodnocení a závěr kurzu   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně. Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj. Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu. Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku
 > Prezentační dovednosti


2018-10-17 : Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva * Co je závislá práce (souvislost s nelegální prací) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje pracovněprávní vztah podle zákona o zaměstnanosti, přísné sankce * Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam, antidiskriminační zákon * Co je služební poměr státních zaměstnanců * Novely zákoníku práce od roku 2017, Otcovská poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné v ZP * Další projednávané ev. připravované změny ZP * Doručování * Osobní agenda – osobní spis, potvrzení o zaměstnání (změna), potvrzení pro Úřad práce, GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů), nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti (kamerové systémy a elektronická pošta), možnosti kontroly zaměstnanců, novela zákona o inspekci práce, pokuty * Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád * Stanovení nebo sjednání povinností zaměstnanců, „pracovní kázeň“ * Zastoupení zaměstnanců a právo zaměstnanců na informace a projednání, postavení odborů a zastoupení zaměstnanců * Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání * Konkurenční doložka * Odchylky u pracovních poměrů manažerů, otázka souběhu funkcí v obchodněprávním a pracovněprávním vztahu, jmenování a odvolání některých vedoucích zaměstnanců * Agenturní zaměstnávání (změny) * Pracovnělékařská služba, pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců a jejich důsledky podle ZP (změny od konce roku 2017) * Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu, možnost dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli mimo agenturní zaměstnávání * Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody – organizační změny, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti (změna), porušení povinností („pracovní kázně“), rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům a další, odstupné a jeho kompenzace Úřadem práce, hromadné propouštění, neplatnost, přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, souvislost se sociálním a zdravotním pojištěním * Pracovní doba * Práce mimo pracoviště (home office) * Odměňování * Překážky v práci, včetně pracovní neschopnosti * Dovolená * Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje * Odpovědnost za škodu * Zákon o inspekci práce – základní přehled
 > PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní


2018-10-17 : Pro koho je kurz určen: Kurz je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit orientovat v podnikové ekonomice a finančním řízení.
 > Ekonomie pro manažery


2018-10-17 : Výklad z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv. Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Cíl: Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Informace získané účastníky kurzu v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Případové studie představují převážnou část semináře. Obsah: Případové studie věnující se následujícím situacím: * Jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky) * Opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele * Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance * Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země * Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň) * Vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti) * Zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli * Povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi * Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele * Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice * Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU * Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR * Zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, přidělení k jinému zaměstnavateli, mezinárodní pronájem pracovní síly, jak a kdy počítat 183 dní) * Solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů * Zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty * Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají
 > ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích


2018-10-17 : Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní "PR manuál" a budete vědět, jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro média. * Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii • nástroje a postupy PR, • Public Relations a jeho místo v marketingovém mixu, • postupy dobré tvorby tiskové informace: formy a techniky, práce s tématem, • co média vlastně chtějí: struktura a specifika sdělovacích prostředků, • tisková oprava, omluva – ano či ne – pokud ano, kdy a jak? • kdy jsou třeba služby agentury a jak si vhodnou agenturu vybrat, • když přijde krize – hlavní principy zvládání nenadálých situací, • média a právo, • úvod do monitoringu médií.
 > Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii


2018-10-17 : Odhalte a překonejte vnitřní překážky a využijte plně svůj potenciál Jste úspěšní, pracujete na sobě, prošli jste různými školeními a stále se zlepšujete. Přesto cítíte, že své schopnosti nevyužíváte naplno, nebo vaše výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí. Prozkoumejte do hloubky, jaká je kvalita vašeho rozhodování a jak se umíte soustředit. Odhalte své návyky a myšlenkové vzorce, jež vás brzdí, i skryté pocity strachu či nejistoty. Díky intenzivnímu tréninku se zkušeným globálním leaderem pochopíte, jak co nejlépe využít svůj potenciál při manažerské práci. Na tomto exkluzivním tréninku nabízíme prvním čtyřem přihlášeným 45 minut koučinku s Jiřím Kulou zdarma, a to buď před začátkem tréninku, nebo po jeho skončení. Pro výběr konkrétního dne a času se s vámi spojí naše zákaznické centrum. Kurz je určen: manažerům top managementu všem motivovaným leaderům, kteří na sobě chtějí pracovat Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: odhalíte, co vám brání plně využívat vlastní možnosti i potenciál vašich podřízených naučíte se využívat pobyt v nekomfortní zóně pro své vlastní zlepšování poznáte, jak se stát otevřenějšími a odvážnějšími naučíte se, jak lépe řídit a motivovat pomocí otázek dozvíte se, jak lépe ovládat sami sebe vyzkoušíte si osvědčené techniky pro zvyšování soustředění a výkonu
 > Manažer do naha s Jiřím Kulou - hloubkový trénink pro manažery a leadery


2018-10-17 : Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimopracovní poměr * Odměňování ve vazbě na zvyšování minimální mzdy * Skloubení osobního a pracovního života * Návraty z mateřské a rodičovské dovolené * Výkon práce z domova * Poskytování dovolené ve světle chystaných změn * Novinky v agenturním zaměstnávání * Nejčastější chyby při rozvazování pracovního poměru * Řešení modelových situací z praxe * Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy
 > Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel + informace o novele ZP od roku 2019


2018-10-17 : Manažerská role je klíčová pro fungování organizace. Z tohoto důvodu je důležité pochopit roli manažera, jeho zodpovědnosti, cíle a úkoly. Zejména o tom jsou tedy základní manažerské dovednosti. Zajímají vás osvědčené manažerské tipy a triky? Přijďte se tedy seznámit s technikami efektivního řízení lidí. Jako bonus ke kurzu od nás dostanete online diagnostický dotazník Multifaktorový osobnostní profil. Co Vám kurz přinese? Pochopení role manažera v týmu, přiblížíme Vám základní manažerské styly a z nich vyplývající přístupy, naučíme Vás základní úkony manažera, tzv. manažerskou smyčku, osvojíme si základní manažerské komunikační techniky v práci s týmem. Cílová skupina Zaměstnanci připravující se na manažerskou pozici, noví manažeři/ junior manažeři Obsah Role manažera v organizaci – co očekávají podřízení a co nadřízení Manažerské styly aneb kdy využívat tlak, kdy tahové techniky a kdy je vhodné využití partnerského přístupu Typické manažerské činnosti a jak je zvládnout Manažerská smyčka – jak stanovovat cíle a práce s nimi Komunikace s podřízenými při zadávání cílů a úkolů Kontrola a kontrolní mechanismy Jak dávat zpětnou vazbu (pozitivní i negativní) Jaké náročné situace mohou na nové manažery čekat Tipy a triky
 > Nově v kůži manažera - Základní manažerské dovednosti


2018-10-18 : Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály.Určeno pro manažery, personalisty, vedoucí týmů a další řídící pracovníky. Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem, skupinovým řešením cvičných příkladů a testů. Při výuce je využívána didaktická technika.Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:Oblast osobních financíCílem této oblasti je seznámit a naučit absolventy správně vyhodnotit finanční rizika a zejména pro případ přijetí úvěru a jeho zajištění. Úvěr je ukázán v kontextu rodinného rozpočtu a na příkladu výpočtu hypotéky je ukázán praktický příklad výpočtu výhodnosti hypotéky. Stanovení si cílů a věcných potřeb včetně jejich finančního vyjádření Způsoby financování a související rizika Základní finanční matematika (úročení, anuita) Vyhodnocení parametrů úvěru a kalkulace zátěže pro rodinný rozpočet Ukázka kalkulace hypotéčního úvěru Oblast firemních financíCílem této oblasti je seznámit absolventa kurzu se základy finančního řízení v komerční organizaci tak, aby byl schopen pochopit základy finančních procesů v organizaci, jejich důležitost a roli každého zaměstnance v nich. Základní pojmy z oblasti účetnictví Základní matematika k účetnictví (výpočet DPH, odpisů) Základní principy a výkazy v podvojném účetnictví Analýza výsledovky a bilance vybrané firmy Účetní evidence - rozdíly oproti podvojnému účetnictví   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně. Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj. Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu. Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku. Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Mgr. Rostislav Peška, Ing. Marek Laurenčík MBA a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu. Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /manazerske-vzdelavani/kurz/financni-minimum-manazera/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/financni-minimum-manazera.pdf
 > Finanční minimum manažera


2018-10-18 : Začínáte s vedením týmu? Vedoucí pozice je pro Vás novou příležitostí? Chcete se ve své roli osvědčit? Kurz nabízí nezbytné informace pro úspěšný start v pozici leadera, také možnost revize vlastních přístupů a praktický nácvik nových způsobů pro ostřílené vedoucí. Metoda kurzu: "learning by doing", aneb praxí a reflexí k ustálené dovednosti. * Začínáte s vedením týmu? Vedoucí pozice je pro Vás novou příležitostí? Chcete se ve své roli osvědčit? Kurz nabízí nezbytné informace pro úspěšný start v pozici leadera, také možnost revize vlastních přístupů a praktický nácvik nových způsobů pro ostřílené vedoucí. Metoda kurzu: "learning by doing", aneb praxí a reflexí k ustálené dovednosti. Manažerská praxe v novém kabátě Manažerská praxe v novém kabátě Já a moje role leadera Pozitivní manažerská komunikace a prezentace Veď, motivuje a půjdeme za tebou… Mám zelenou: vedu, řídím,jedu Deleguj! Modelové situace
 > Leadership I.


2018-10-18 : Jsou pracovní porady přežitkem? Je pravidelné setkání s členy týmu nesmyslný požadavek od vedení? Jsou konflikty v týmu negativním jevem? Stačí k motivaci přidat tlak a přitáhnout otěže? Leader s podobným smýšlením svůj tým k nadprůměrným výkonům rozhodně nedovede! Nejschopnější vojevůdci všech dob dobře věděli, že skupina nadšených, loajálních a dobře zorganizovaných dobrovolníků je efektivnější než armáda žoldáků. Přijďte si k nám pro další informace z oblasti leadershipu, které si nejen prakticky vyzkoušíte, ale které zpracujete do vlastní koncepce vedení svého týmu. * Jsou pracovní porady přežitkem? Je pravidelné setkání s členy týmu nesmyslný požadavek od vedení? Jsou konflikty v týmu negativním jevem? Stačí k motivaci přidat tlak a přitáhnout otěže? Leader s podobným smýšlením svůj tým k nadprůměrným výkonům rozhodně nedovede! Nejschopnější vojevůdci všech dob dobře věděli, že skupina nadšených, loajálních a dobře zorganizovaných dobrovolníků je efektivnější než armáda žoldáků. Přijďte si k nám pro další informace z oblasti leadershipu, které si nejen prakticky vyzkoušíte, ale které zpracujete do vlastní koncepce vedení svého týmu. Dejme hemisféry dohromady - vedení porad Dejme hemisféry dohromady - vedení porad Posviťte si na konflikt 1 + 1 = 10 aneb synergie Hodnocení nebo zpětná vazba? Koučink, cesta vedoucí k úspěchu Vaše vlastní "case study"
 > Leadership II.


Náhodně vybráno 15 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář ?


Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu/školení/semináři a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo školící institut. Veškeré nabídky Vám budem přeposílat, nikdo nedostane Váš email - zamezení spamu. Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci

>> Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info